1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. TreteknikkChevronRight
  4. TrelastarbeiderenChevronRight
  5. Å produsere trelastChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å produsere trelast

All produksjonen i sagbruket innfrir kravene til nasjonale og internasjonale kvalitetskrav og standarder. I disse prosessene inngår det at fagoperatørene anvender avanserte maskiner, databaserte styringssystemer og eventuelt roboter. I hovedsak kan vi si at det produseres to hovedtyper last i sagbruket. Disse er skurlast og høvellast. Fellesbetegnelsen vi bruker på dette, er trelast.

Skurlast

Det er tømmer som er oppdelt med sag i sagbruket. Den er også tørket. Dette er materialer som enda ikke er høvlet, så de har en ru overflate.

Justert skurlast

Framstilling av justert skurlast foregår vanligvis ved at man høvler ned skurlast. For eksempel kan dette gjøres ved at man tar 50 x 100 mm og høvler det ned til 48 x 98 mm. Man må ikke høvle på alle fire sidene. Man kan høvle to, tre eller fire sider av planken.

Høvlet skurlast

Produksjon av høvellast foregår ved at man høvler ned skurlast til for eksempel paneler eller gulvbord. Dette kan gjøres ved at man kløver større dimensjoner eller tar utgangspunkt i tynnere emner som så høvles direkte ned. Listverk tas vanligvis ut av sidebord. Vanligvis er høvellast høvlet på alle fire sider, men det finnes unntak fra dette. Et eksempel kan være utvendig panel hvor overflaten som skal ligge ut, skal være ru. De tre øvrige flatene er høvlet. Forsiden på høvellast kan være helt plan eller det kan være påført profiler/mønster. Not og fjær er også vanlig, for eksempel på gulvbord og panelbord.

Biprodukter i forbindelse med produksjon av trelast

  • Ca. 10 % av stokken er bark. Denne brukes enten som brensel, eller den selges for bruk som råvare til produksjon av hagebark og hagejord.
  • Deler av tømmerstokken det ikke kan produseres plank eller bord av, blir solgt til treforedlingsindustrien som råvare til produksjon av tremasse og cellulose.
  • Sagflis og høvelspon brennes for å produsere varme til sagbruket og hus i nærheten. Noe blir til strø for husdyr.

Læringsressurser

Trelastarbeideren