1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. TreteknikkChevronRight
  4. BygginnrederenChevronRight
  5. HMS for bygginnrederenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for bygginnrederen

Trevare- og bygginnredningsfaget foregår i små og store fabrikklokaler. Produksjonen er i stor grad automatisert ved hjelp av spesielle maskiner, men det utføres også mye manuelt håndverk.

Sprøytemaling av vindusrammer

Det produseres komponenter hvor det stilles strenge krav til produksjonen. Det stilles derfor store krav til alle som jobber med planlegging av og produksjon av trevare og bygginnredning. Man må ha respekt for og følge det regelverket og de forskriftene som er utarbeidet for produksjonen. Å være ryddig og nøyaktig er viktige nøkkelord her.

I produksjonslokalene er det fare for å bli klemt av maskiner, truck o.l. Kuttskader er også en fare ved bruk av håndverktøy og maskinelt verktøy som kniver og høvler. Arbeidet i produksjonslokalene medfører en del støy og støv. Ofte styres produksjonen fra kontrollrom som beskytter mot støy og støv. Lakkering/maling utføres som regel automatisk i lukkede rom. Avgasser fra maling og lakk kan da trekkes med ventilasjon uten at det er noe problem for miljøet i arbeidslokalene.

Det er utarbeidet interne HMS-tiltak for å sørge for at de som arbeider i produksjonsanleggene, kan arbeide trygt. Det er krav om opplæring og sertifisering av personell og utstyr for å ivareta sikkerheten.

Når det gjelder personlig verneutstyr og tiltak, så er dette som for bygge- og anleggsbransjen for øvrig. Man bruker egnet arbeidstøy, hørselvern, vernesko, hjelm, støvmaske, hansker og vernebriller når slikt er påkrevd.

Læringsressurser

Bygginnrederen