1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. TreteknikkChevronRight
  4. LimtreoperatørenChevronRight
  5. HMS for limtreoperatørenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for limtreoperatøren

Limtreproduksjon foregår i store produksjonshaller. Produksjonen er i stor grad automatisert ved hjelp av spesielle maskiner, men det utføres også mye manuelt håndverk.

Det produseres komponenter hvor det stilles strenge krav til produksjonen. Det kan resultere i store katastrofer om det forekommer feil i produksjonen av limtrekomponentene. Hus eller bruer kan rase sammen hvis den bærende limtrekomponenten ikke er riktig konstruert. Det stilles derfor store krav til alle som jobber med planlegging av og produksjon av limtreprodukter. Man må ha respekt for og følge det regelverket og de forskriftene som er utarbeidet for produksjonen. Ryddighet og nøyaktighet er viktige nøkkelord her.

I produksjonshallene er det fare for å bli klemt av maskiner, truck o.l. Kuttskader er også en fare ved bruk av håndverktøy og maskinelt verktøy som kniver og høvler. Arbeidet i produksjonslokalene medfører en del støy og støv. Ofte styres produksjonen fra kontrollrom som beskytter mot støy og støv. Det er utarbeidet interne HMS-tiltak for å sørge for at de som arbeider i produksjonsanleggene, kan arbeide trygt. Det er krav om opplæring og sertifisering av personell og utstyr for å ivareta sikkerheten.

I en global sammenheng ses limtreproduksjon på som miljøvennlig. Tre er en fornybar ressurs, og limet som brukes i produksjonen i dag, ses ikke på som problematisk i et miljøperspektiv. Herdingen av dette limet foregår i store anlegg hvor det ikke påvirker arbeidsmiljøet og luftkvaliteten til arbeiderne.

Når det gjelder personlig verneutstyr og tiltak, så er dette som for bygge- og anleggsbransjen for øvrig. Man bruker egnet arbeidstøy, hørselvern, vernesko, hjelm, støvmaske, hansker og vernebriller når slikt er påkrevd.

Læringsressurser

Limtreoperatøren