1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. OverflateteknikkChevronRight
  4. IndustrimalerenChevronRight
  5. Prosessen ved en malerjobbChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prosessen ved en malerjobb

Korrosjon er metalliske materialer som får en reaksjon med det omgivende miljøet og blir gradvis nedbrutt. Vi sier at det ruster. Men rust er det produktet som dannes når jern eller stål korroderer. Selve prosessen kaller vi korrosjon.

Industrimaler blåserenser metall

Vi industrimalere arbeider med å beskytte og bevare metaller og andre materialer mot nedbryting. For å forhindre dette bruker vi ulike malingssystemer, belegg og andre metoder for å beskytte gjenstander og konstruksjoner. Hvor fort korrosjon skjer, er avhengig av mange faktorer som hvilke metaller, forurensninger på metallene og fuktighet.

Forbehandling

Vi starter med å vurdere overflaten vi skal behandle.

  • Er det nytt eller gammelt stål?
  • Hvilken tilstand er det på stålet?
  • Er det rust eller maling som må fjernes?
  • Skal arbeidet utføres innvendig eller ute?

Forarbeidet av overflaten vi skal sluttbehandle, er like viktig som valg av malingssystem og påføringsmetode. Er overflaten forurenset, må flaten rengjøres. Er det rust eller forurensninger som smuss, fett, olje, salt eller sot, må vi alltid rengjøre overflaten.

Avfetting

Smuss, fett, olje, salt og sot fjerner vi med alkaliske rensemidler. Det påfører vi med en sprøytepumpe, eller med en høytrykkssprøyte med vaskebeholder.

Rengjøring

Når vi arbeider inne og på små deler eller gjenstander, kan delene renses med mekaniske hjelpemidler. Det kan være stålbørster, skraper eller slipemaskiner med egnet rundel/børste. Det rengjøres så med rengjøringsmiddel og vann. Vann til rengjøring av metalloverflater er blitt mer og mer vanlig. Det brukes da forskjellige former for høytrykkspyling med eller uten slipemidler.

Blåserengjøring

Er det rust på overflaten som skal fjernes helt, gjøres det med blåserensing. Det vil si at blåsemiddelet som sand blåses på metallet under høyt lufttrykk. Dette gjør vi for at grunningen skal få godt feste på metallet. Vi velger blåsemiddel etter hvor jevn overflaten skal være. Utvalget av blåsemidler er stort. Her er et eksempel på valg av blåsemiddel.

  • Glassperle: ved ønske om jevn og fin overflate
  • Aluminiumoksid: ved ønske om ru og ujevn overflate

Malingssystem mot korrosjon

Når vi skal beskytte metalloverflater mot korrosjon og mekanisk slitasje, er det viktig å bruke riktig metode og utstyr i kombinasjon med malingssystemer. Et malingssystem består av to eller flere strøk, disse kaller vi ofte grunnstrøk - mellomstrøk(ene) - toppstrøk.

Grunnstrøket skal sikre vedheft til underlaget og være en bindebro til mellomstrøket. Det skal også hindre korrosjon. Dette strøket er ofte tilsatt korrosjonshindrende pigmenter (ofte sinkfosfat), og andre rusthindrende tilsetningsstoffer.

Mellomstrøket bygger opp tykkelsen på malingssjiktet. Det er ofte krav til tykkelse på malingssjiktet, og det kreves ofte et fyldigere malingssjikt i mer aggressivt miljø.

Toppstrøket har den endelige fargen og skal verne mot mekanisk slitasje, sol, regn og andre ytre påkjenninger.

Læringsressurser

Industrimaleren