1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. OverflateteknikkChevronRight
  4. IndustrimalerenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Industrimaleren

Arbeidsoppgavene til en industrimaler/overflatebehandler er å beskytte konstruksjoner, gjenstander og utstyr mot korrosjon, slitasje og å forebygge mot brann. Dette gjelder både nye objekter og vedlikehold av eldre konstruksjoner og utstyr. En industrimaler overflatebehandler stål, metaller og andre materialer.

Hovedoppgaven til en industrimaler er å korrosjonsbeskytte nye konstruksjoner og vedlikeholde eksisterende konstruksjoner. Han driver også med sprøytemaling av vinduer, dører og andre konstruksjoner som fabrikeres industrielt. Du finner industrimaleren i mekanisk industri, skipsverft, offshore, terminalanlegg og i byggebransjen. En industrimaler må ha inngående kunnskaper om både materialer, korrosjonstyper, produkttyper og teknisk utstyr.

Hun må kunne jobbe systematisk og nøyaktig, og kunne dokumentere arbeidene i forbindelse med:

  • utføring av klimatiske kontroller
  • å avgjøre hvilke forbehandlinger som er nødvendig
  • å avgjøre malingssystemer som skal brukes
  • å avgjøre beskyttelsessystemer som skal velges til de forskjellige underlagene

Dette er i tråd med gjeldende forskrifter og arbeidskrav.

Industrimaleren arbeider både på faste verft, verksteder og med mobilt utstyr på vedlikeholdsoppdrag landet rundt. Korrosjonsskader koster samfunnet vårt store summer årlig. Det er beregnet at skadene ligger på 3–4 % av BNP (bruttonasjonalproduktet) til Norge hvert år. Det ble ca. 100 milliarder kr. i 2016.

Les mer om industrimalerfaget på Utdanning.no

Læringsressurser

Industrimaleren