1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. ByggteknikkChevronRight
  4. StillasbyggerenChevronRight
  5. StillasChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Stillas

Stillasarbeid blir styrt av en forskrift som heter «Forskrift om utførelse av abeid, Del 3, kapittel 17, arbeid i høyden». Forskriften er lagd for å gi informasjon om hva som kreves for å oppfylle en del av arbeidsmiljøloven.

Lenker

Belastningsklasser

Hvor mye vekt kan man ha på et stillas når vekten er fordelt utover stillasplattene?

Klasse 1. Belastning 75 kg/m2

Inspeksjoner og arbeidsoppgaver med lett verktøy og ingen lagring på stillaset.

Klasse 2. Belastning 150 kg/m2

Inspeksjonsarbeid, og arbeid uten lagring av materiell unntatt det som forbrukes.

Klasse 3. Belastning 200 kg/m2

Generelt bygningsarbeid. Materiell og verktøy til snarlig bruk kan lagres på stillasgulvet.

Klasse 4. Belastning 300 kg/m2

Tyngre pussearbeider og murerarbeid med utstyr spredt utover stillasgulvet. Til arbeider hvor det kan påregnes litt lagring.

Klasse 5. Belastning 450 kg/m2

Tungt murerarbeid med kubikkpaller under 750 kg. Tåler lagring av for eksempel paller av murstein og Leca.

Klasse 6. Belastning 600 kg/m2

Tyngre murerarbeider med kubikkpaller under 1000 kg. Tåler lagring av betongblokker, stein og lignende.

Læringsressurser

Stillasbyggeren