1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. ByggteknikkChevronRight
  4. StillasbyggerenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Stillasbyggeren

Stillasbygging har tradisjoner flere tusen år tilbake i tiden. Store og små byggverk er bygd, og stillas har vært brukt som tilkomst. I gamle dager brukte en gjerne tre og bambus, mens en i dag bruker stål og aluminium til stillas.

Tidligere bygde håndverkerne stillasene sine selv. Utviklingen har gjort at stillasbygging har blitt mer omfattende og spesialisert, samtidig som kravene til trygghet, økonomi og kvalitet har økt. Det har ført til at stillasene må settes opp av fagarbeidere. Nå er det mange bedrifter som har spesialisert seg på stillas.

Direktoratet for arbeidstilsynet fastsatte i 1989 den såkalte stillasforskriften. Denne forskriften ble trukket tilbake i 2012, men minimumskravet til opplæring ble videreført i ny forskrift om «Utførelse av arbeid». I revidert forskrift fra 2015 skal alle som monterer stillas, ha opplæring. Opplæring og dokumentasjon av opplæring varierer med høyden på stillaset og typen stillas en skal montere.

Stillasbyggerfaget ble et eget fag under loven om fagopplæring i 1989, og det ble opprettet opplæringsråd for stillas i 1990.

Utdanningen som kreves for å bli stillasbygger, er to år i videregående skole, og to år i opplæring i godkjent stillasbedrift. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er stillasbygger. Med fagbrev kan du videreutdanne deg og ta mesterbrev i stillasbyggerfaget. Det er også mulig å bli stillastekniker.

Les mer om stillasbyggerfaget på utdanning.no

Læringsressurser

Stillasbyggeren