Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. YrkesutøvelseChevronRight
 4. TømrerenChevronRight
 5. Innsetting av ytterdørChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Innsetting av ytterdør

Målet med denne artikkelen er at når du har lest innholdet, skal du kunne sette inn en ytterdør i et trehus etter dagens standard og å kunne velge ut passende ytterdør til eneboliger. Først bør du ha satt inn en innerdør, som er noe enklere.

Ytterdør i hus med trapp og rosebusker. Foto.

Ytterdørene kommer i flere varianter, prisklasser, farger og fasonger. Det er viktig å tenke på miljøet og klimaet den skal stå i: Er det ute ved kysten eller innenlands? En ytterdør bør tåle varierende årstider og klimaer, da den alltid står utsatt for harde værpåkjenninger. Derfor er det viktig at malingen og tettingen som er brukt er motstandsdyktig i et slikt miljø.

Valg av ytterdør

Her er det viktig at det det tenkes på dørkvalitet og størrelser. Kvaliteten skal være dokumentert gjennom CE-merking i henhold til NS-EN 14351-1.

En fullstendig ytterdør har normalt dørblad, karm og hengsler inkludert fra produsenten.

Etter dagens krav skal ytterdører ha en fri åpningsbredde på minimum 900 mm og fri høyde på minimum 2000 mm, så en ytterdør som har en størrelse på 1000 mm x 2100 mm er innenfor dette kravet. Vi bruker også modulmål når vi prater om størrelsen på ytterdører, og modulmålet vil i dette tilfellet være 10 M x 21 M.

Det er viktig å tenke på hvilken retning døren skal gå utover når en skal gå gjennom den. Dette kaller vi for slagretning. Slagretningen vil du finne igjen på arbeidstegningen til bygget. Det er viktig at den slår utover, slik at den beskytter åpningen for slagregn inn i bygget. I tillegg er det lettere å komme seg ut av bygget når døren slår utover hvis det oppstår brann. Døren er i de fleste tilfeller regnet som rømningsvei.

Lagring før montering

Når ytterdøren kommer på byggeplassen, må den ofte lagres en stund før den kan monteres. Det er viktig at den står eller ligger på et plant underlag ved lagring. Området den lagres i, må være tørt og godt ventilert. Hvis det er emballasjelekter direkte mot døren, bør disse fjernes slik at det ikke dannes skille mellom det åpne og lukkede feltet.

Veggåpningen

Det er viktig at størrelsen på åpningen i veggen er større en selve karmen til ytterdøren, og den bør være minimum 20 mm større en yttermålene til karmen. Her er det viktig å følge dørprodusentens spesifikasjoner på minimum størrelse rundt hele døren.

Bruker vi dørstørrelsen som nevnt ovenfor, er døren 10 M x 21 M, som igjen vil si at egentlig karmstørrelse er 990 mm x 2090 mm stor. Dermed bør veggåpningen ha et mål i treveggen på 1010 mm x 2110. Blir åpningen mindre enn minimum 20 mm, vil tettingen rundt karmen, som gjøres senere, bli vanskeligere, og du kan risikere at det ikke blir bra nok.

Verktøy

 • vater
 • bits og bitsholder
 • batteridrill
 • rettholt på 2 meter
 • gardintrapp

Festemidler

Skruer:

 • Til festing av dørkarm i trevegg bruker du skruer. Skruen bør være korrosjonsbeskyttet og ha en tykkelse fra 6 til 8 mm. Lengde på skruene må være minimum 65 mm.

Kiler:

 • Sammen med skruene må du bruke kiler for å få justert karmen riktig.

Montering

 1. Pakk ut døren og ta dørbladet ut av karmen. Her bør du ha en hjelper. Du skal først montere karmen. Beskytt dørbladet for skader mens du holder på med karmen.
 2. Sett karmen i riktig posisjon i veggen, midt i åpningen og riktig avstand fra utvendig kledning. Fra utvendig kledning vil det variere om det er liggende eller stående kledning (avsnitt og punktmarkering). På liggende kledning setter du dørkarmen så langt ut som den kommer. Her må du legge sammen tykkelsen på spikerlektene og kledning, slik at du finner ut hvor langt du skal ut. Et eksempel kan være 22 mm spikerlekte x 19 mm kledning = 41 mm . Ytterkant karm blir i dette tilfellet 41 mm fra utvendig plate på trevegg (avsnitt og punktmarkering). På stående kledning, for eksempel tømmermannskledning, kan du legge den ut til underligger eller overligger. Målene kan være til underligger, klemlekter 22 mm x spikerlekter 36 mm = 58 mm, eller til overligger, som i de fleste tilfeller er 19 mm ekstra og som blir 58 mm x 19 mm = 77 mm (avsnitt). Når det er stående bordkledning på huset, kan det være en fordel å trekke døren lengre inn i konstruksjonen og heller montere en utforing fram til ytterkledningen. Fordelen med dette vil være at karmskruen får et bedre feste enn om det ikke gjøres.
 3. Terskel, som er nederste eikestokken, skal være i vater. Er underlaget rett, kan du sette terskelen direkte på gulvet, men husk å stifte på en tettelist eller membran på hele terskelen. Dette for å få tilstrekkelig tetting og at ikke fukt fra underlag trekkes opp i terskelen. Skal det vise seg at underlaget ikke er rett, må du rette opp med klosser minimum tre steder under terskelen, slik at den blir i vater under montering.
 4. Nå skal du være klar til å rette opp resten av karmen. Start med den karmsiden som hengslene er montert, også kalt hengselside. Her må du bruke kiler. Det er viktig at du har riktig antall kiler før du starter. Her kan du lete fram minimum to kiler pr. hull. Pass på at du bruker kiler rett bak hengslene på tunge dører. Lodd opp karmen (bruk rettholt med vater som dekker hele karmen), og rett den opp klar til innfesting. Deretter fest skruene i hullene som er forboret fra fabrikken. Pass på at det ikke blir bue i karmen, noe som kommer tydelig fram ved bruk av rettholt. Det kan føre til at dørbladet blir skjevt i karmen.
 5. Før du starter med å feste den andre sidekarmen, monterer du tilbake dørbladet på karmen (ha en medhjelper til dette). Juster karmen slik at det blir en jevn fuge rundt hele mellom dørbladet og karmen. Tilpass med kiler og rettholt, som på motsatt side. Skru fast når dørbladet går fint og jevnt inn til karmen alle veier. Her er det en fordel å sjekke innvendig, og for å se at det ikke er åpning mellom karm og dørblad, slik at du ikke ser dagslys. Plasser deretter en støttekloss mellom vegg og karm, der hvor dørlåsen er, for å hindre innbøying ved eventuelle innbrudd.
 6. Nå skal du være ferdig, men sjekk at døren står i lodd og i vater alle veier før du sier deg ferdig med arbeidet. Har du ikke montert dørvrideren og låssylinderen tidligere i prosessen, er det en fordel å gjøre det nå.

Tetting rundt dørkarm utvendig

Tettingen du nå skal starte med, må du ta deg god tid til. Det er viktig at den blir bra utført med hensyn til lekkasje i etterkant. Den beste tettingen er en totrinnstetting, som betyr at skjermingen til tettingen har et lufterom mellom tettingen rundt karmen og utvendig bordkledning. Dette kommer mye av seg selv om det er lektet ut mellom bordkledning og vindtettingen på vegg. Totrinnstettingen gjør at eventuell fuktinntrengning får mulighet til å drenere bort.

Før du starter tettejobben, må du passe på det er ryddig rundt deg og i åpningen som du skal fuge og tette. Nå kan du lete fram alt av materiell og verktøy som du trenger.

Du trenger følgende:

 • bunnfyllingslist
 • elastisk fugemasse
 • utvendig vindsperretape
 • fugesprøyte
 • fugepinne
 • silikonhansker

Utførelse

 1. Start med å montere bunnfyllingslisten cirka 10 mm innenfor vindtettingen på veggen, helst i sin helhet. Velg en bunnfyllingslist som er ca. 10–20 % større en åpningen. Bunnfyllingslisten er fin å bruke for å passe på at du får nok elastisk fugemasse i fugen, men den har meget god egenskap i å hindre lydgjennomtrenging.
 2. Fyll resterende åpning med elastisk fugemasse og glatt det ut jevnt med vindtettingen. Pass på at du fyller ut alle hulrom. Når du har gjort det, lar du fugemassen tørke (følg anvisningene fra produsent angående tørketid).
 3. Under terskel bruker du normalt en tettelist som er satt opp under montering, men skulle det ha vært behov for å bruke av klosser under terskel, må åpningen tettes med fugemasse og bunnfyllingslist.
 4. Når alt er tørt, skal du fram med tapen. Her er det viktig at du bruker en vindsperretape eller tape beregnet for utvendig tetting rundt dører og vinduer. Fordel tapen halvveis på dørkarm og på veggen, klemt på vindtettingen. Start å tape under terskelen om nødvendig, deretter opp langs karmen på begge sidene og til slutt over døren. Husk å overlappe tapen med hverandre, og pass på at du får mest mulig hele remser med tape. Må du skjøte, pass på at du får godt med overlapp, og over den som er under, slik at fukt ikke får muligheten til å trenge inn på grunn av unøyaktighet.
 5. Nå skal du være ferdig med tettingen utvendig, slik at det er klart for klemlekter eller spikerlekter.

Vær obs på dette før du starter

Nå har du vært gjennom en generell gjennomgang av valg av ytterdør, montering og tetting av ytterdør i trevegg. Det du må huske på, er at det er detaljtegninger, produsentens monteringsbeskrivelser og gjeldene standarder som bestemmer hvordan du skal sette inn ytterdøren i framtiden – så sett deg inn i dette, før du starter med arbeidet.

Innsetting av en dør inne er noe enklere:

Lykke til!

Dokumentasjon

Læringsressurser

Tømreren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs