1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. ByggteknikkChevronRight
  4. BetongarbeiderenChevronRight
  5. HMS for betongarbeiderenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for betongarbeideren

Betongfagarbeidere kommer tidlig på byggeplassen og arbeidet foregår utendørs. Personlig verneutstyr som hjelm og vernesko er en selvfølge. Både små håndverktøy, store maskiner og kraner gjør at det er mange farer på byggeplassen.

HMS

Betongfaget foregår stort sett utendørs og er ofte et av de første fagene på en byggeplass. Faget har stort spenn. Det brukes personlig verktøy som hammer og tang, og større utstyr som kraner og transportbånd. For å sikre at de som jobber i faget ikke skal skade seg, er det derfor mange hensyn å ta. De viktigste momentene er listet opp under.

Byggeplass

Det foregår mye på en byggeplass der det er flere som jobber samtidig. Materialer og utstyr løftes og flyttes hele tiden. Det er alltid fare for at små og store gjenstander faller ned. Derfor bruker vi alltid hjelm, vernesko, arbeidsklær og vernebriller når vi jobber på en byggeplass.

Betong

Den ferske betongen som vi støper og fyller forskalingen med, er etsende og kan gi allergi hvis vi har den på huden ofte og lenge. Hvis vi får fersk på betong i øynene, må vi skylle godt og kontakte lege. Herdet betong på utstyr har en ru og skarp overflate som kan gi sår når vi jobber med utstyret. Det er derfor viktig å bruke arbeidshansker og gode arbeidsklær når vi er i kontakt med betong.

Kraner

Store forskalingselementer og bunter med mye armering blir løftet med kran. Det er viktig med riktig stropping og anhukning. Vi må også passe oss så vi ikke står under et løft, eller slik at vi kan bli klemt mellom løftet og en vegg.

Tunge løft

Det er mye tungt utstyr i betongfaget. Mye blir løftet av kraner, men noe må vi løfte selv. Det kan eksempelvis være en betongvibrator. Det er da viktig å være i god form og å bruke riktig løfteteknikk.

Arbeid i høyden

Mye av arbeidet foregår i høyden med forskaling og støping av vegger. Dette gjelder også forskaling for dekker oppover i etasjene på høye bygg. Det er derfor viktig med personlig stroppeutstyr og sikringstiltak for å sikre at du ikke faller ned.

Maskiner/verktøy

Kapping av forskaling krever elektrisk verktøy som f. eks. gjerdesag. Den må brukes riktig for å unngå å bli skadet av sagbladet. Det må også brukes personlig verneutstyr som hørselvern og vernebriller.

Husk å bruke

  • hjelm
  • vernesko
  • arbeidsklær
  • vernebriller
  • arbeidshansker

Læringsressurser

Betongarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs