1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Klima-, energi- og miljøteknikkChevronRight
  4. TaktekkerenChevronRight
  5. HMS for taktekkerenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS for taktekkeren

Taktekker i arbeid med fallsele og brannslukker tilgjengelig.

Taktekkerfaget er et utsatt yrke der det kreves aktsomhet siden det arbeides på tak i store høyder. En taktekker foretar også sveising av takbelegg ved bruk av varm luft eller åpen flamme. Dette er varme arbeider som krever at slukkeutstyr er tilgjengelig.

En taktekker som arbeider på tak, skal være sikret ved bruk av stillas og rekkverk. Ofte er bruk av fallseler mest hensiktsmessig når det mangler rekkverk der taktekkeren arbeider. For taktekkeren er derfor fallseler en selvfølgelig del av det personlige verneutstyret.

Ved varme arbeider som sveising av takbelgg er det et krav om minimum 2 stk 6 kg ABC håndslokkeapparat, eller 25 mm vannslange med påsatt trykk. Slokkemidler skal være lett tilgjengelig og plasseres hensiktsmessig så nær arbeidsstedet som mulig. Etter at arbeidet er avsluttet, skal det foretas grundig ettersyn av arbeidsstedet. Der det er brennbare materialer med fare for ulmebrann, skal brannvakt holde stedet under oppsikt i minst 1 time etter at det varme arbeidet er avsluttet.

Varme arbeider krever et eget kurs og gyldig sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 5 år og må deretter fornyes.

Læringsressurser

Taktekkeren