1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Klima-, energi- og miljøteknikkChevronRight
  4. BlikkenslagerenChevronRight
  5. HMS for blikkenslagerenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for blikkenslageren

Blikkenslageren jobber mye med klipping og knekking av tynne metallplater. Dette medfører fare for klem- og kuttskader. Det jobbes ofte på tak og fasader, noe som gjør at fallskader er en risiko.

Blikkenslageren håndterer store maskiner som gjør en effektiv jobb med klipping og knekking. Disse maskinene er konstruert for å være sikre i bruk. For å bruke maskinene på en sikker måte er det viktig å følge bruksanvisning og sikkerhetsregler.

Arbeid på tak og fasader gjør at blikkenslageren ofte jobber i stillas eller med fallsikringssele. Riktig bruk og opplæring i bruk av utstyret er viktig for at arbeidet skal kunne utføres på en sikker måte. Vernebriller må ofte brukes for å beskytte øynene mot metallbiter og gnister. Hendene er håndverkerens viktigste redskap. Ofte er det er en fordel å beskytte hendene mot kutt og rift med arbeidshansker. Arbeidshansker er også nødvendig for å utføre jobben når det er kaldt ute.

Blikkenslageren utfører også varme arbeider når skjøter i plater loddes. Her må en følge påbud om vernetiltak og tilgjengelig brannslukningsutstyr. For å utføre varme arbeider kreves det kurs med sertifisering.

Læringsressurser

Blikkenslageren