1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. Klima-, energi- og miljøteknikkChevronRight
 4. RørleggerenChevronRight
 5. HMS for rørleggerenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for rørleggeren

Helse, miljø og sikkerhet er viktig i rørleggerfaget. For å jobbe sikkert har rørleggeren mange lover og regler som må følges. Målet er å sikre at det ikke blir skader på mennesker eller materiell.

Personlig verneutstyr

Som en standard ved påkledning skal rørlegger alltid ha

 • egnet arbeidstøy
 • vernesko
 • vernebriller (ved behov)
 • hjelm (ved behov)
 • hansker (ved behov)
 • vernemaske/støvmaske (ved behov)
 • hørselvern (ved behov)

Varme arbeider

En rørlegger jobber med varme helt opp mot 3500 grader celsius. Dette skjer under sveising med acytylen og oksygen, også kalt gassveising. Det finnes mange andre arbeider som innebærer bruk av varme, som bruk av: propanbrenner, varmepistol, lysbuesveising, MIG-, TIG- og MAG-sveising. Dette er bare noen av de verktøyene og utstyret som rørleggeren bruker i hverdagen. For å kunne jobbe med det vi kaller «varme arbeider», må den som utfører slike arbeider, gå et kurs i varme arbeider. Dette er et krav fra forsikringsselskapene, grunnet mange ulykker og branner under utførelse. Brannvesenet arrangerer slike kurs, og du får ved bestått eksamen et sertifikat som er gyldig i 5 år, da må du resertifiseres.

ADK1 (Anlegg, drift og kontroll)

Rørleggeren jobber med å legge vann- og avløpsledninger i grøfter utvendig. For å jobbe med slike arbeider må den som utfører arbeidene, ha et ADK-sertifikat. Alle entrepenører og rørleggerfirmaer må ha dette sertifikatet. Rørleggeren trenger bare å inneha en lettere variant av sertifikatet som heter S-ADK1, hvor S står for stikkledninger. Stikkledninger er vann- og avløpsledninger som går fra hovedledningene i gatene og inn til boligen. Grøfter kan variere fra noen få 10-talls cm til mange meter dyp. Ved arbeider over 2 meter stilles det større krav til utførelse grunnet sikkerhet.

Våtromssertifikat

Våtromssertifisering er en sertifiseringsnorm. Alle som som jobber med for eksempel som et bad, bør ha et slikt sertifikat. På dette kurset lærer alle de ulike faggruppene å planlegge og jobbe sammen, slik at det blir et tett og funskjonelt baderom som holder god kvalitet i mange år. Dette har også kommet som et krav fra forsikringsselskapene som årlig utbetaler millioner av kroner i skadeerstatninger på utette våtrom. Rørleggeren legger opp vann- og avløpsrør i vegger, gulv og tak. Det er da viktig at disse arbeidene utføres på riktig måte, slik at det ikke forekommer noen lekkasjer.

Tunge løft

Det kan være mange tunge løft i rørleggerfaget. Det er viktig å løfte riktig for å unngå skader på kroppen. Ergometri lærer du om på skolen og i læretiden i bedrift.

Arbeid i høyden

Rørledninger legges i tak og opp på vegger. Det kan noen ganger være mange meter opp, og stillaser kan være nødvendig å bruke. Stillasbyggefaget er et eget fag, med eget fagbrev. Rørleggeren må vite når han/hun skal bruke stige, stillas eller lift. Dette lærer du om på skolen og som lærling i bedrift.

Maskiner og verktøy

Opplæring på bruk av maskiner og utstyr er en viktig del av skole- og lærlingstiden. Kommer du borti maskiner eller utstyr som er ukjent, be alltid om opplæring før du tar det i bruk. Slik unngår du å skade deg selv eller andre.

Læringsressurser

Rørleggeren