Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. Klima-, energi- og miljøteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Klima-, energi- og miljøteknikk

Programområdet for klima-, energi- og miljøteknikk ivaretar ute- og innemiljøet ved bygg. Programområdet fokuserer på hensynet til miljøet, på tekniske løsninger og bærekraftig økonomi.

Solcellepanel i sol, meterstokk formet som hus og fargeskala for energimerking for bygg. Fotokollasje.
Bærekraft og smart teknologi i dagens bygg.

Innledning fra læreplanen

Klima-, energi- og miljøteknikk er viktig for ute- og innemiljøet. Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier. Dette gjøres ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Gjennom å utvikle dyktige fagarbeidere skal programfagene bidra til å finne løsninger på samfunnets utfordringer knyttet til klima, ressurser og miljø. På denne måten kan klima-, energi- og miljøteknikken også medvirke til å fremme bærekraftig utvikling. Opplæringen skal utvikle evnen til å mestre ulike arbeidsoppgaver og å håndtere den kontinuerlige utviklingen av metoder, materialer og kvalitetskrav.

Programfagene skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet og gode arbeidsvaner. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver og utvikling av tverrfaglig samarbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser.

Emner

Klima-, energi- og miljøteknikk

 • Rørleggeren

  En rørlegger legger opp røranlegg i alle typer bygg. Faget er stort og innholdsrikt og har et halvt år lengre læretid enn andre yrkesfag.

 • Taktekkeren

  Taktekking er et gammelt fag som går ut på å tekke tak og overflater slik at de blir tette mot vann og værforhold.

 • Blikkenslageren

  Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak.