1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Klima-, energi- og miljøteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Klima-, energi- og miljøteknikk

Programområdet for klima-, energi- og miljøteknikk ivaretar ute- og innemiljøet ved bygg. Programområdet fokuserer på hensynet til miljøet, på tekniske løsninger og bærekraftig økonomi.

Bilde. Solcelle, med hus og bærekraft i fokus.

Innledning fra læreplanen

Klima-, energi- og miljøteknikk er viktig for ute- og innemiljøet. Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier. Dette gjøres ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Gjennom å utvikle dyktige fagarbeidere skal programfagene bidra til å finne løsninger på samfunnets utfordringer knyttet til klima, ressurser og miljø. På denne måten kan klima-, energi- og miljøteknikken også medvirke til å fremme bærekraftig utvikling. Opplæringen skal utvikle evnen til å mestre ulike arbeidsoppgaver og å håndtere den kontinuerlige utviklingen av metoder, materialer og kvalitetskrav.

Programfagene skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøvelse og bidra til å fremme selvstendighet, kreativitet og gode arbeidsvaner. Opplæringen skal også bidra til å utvikle evne til kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal legge vekt på praktiske arbeidsoppgaver og utvikling av tverrfaglig samarbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser.

Emner

Klima-, energi- og miljøteknikk