1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. AnleggsteknikkChevronRight
 4. AnleggsmaskinførerChevronRight
 5. Graving og planering for en biloppstillingsplassChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Graving og planering for en biloppstillingsplass

Før arbeidet starter, utarbeides det en sikker jobb-analyse (SJA). Denne tar for seg faremomenter som kan oppstå under arbeidet. Når aktuelle faremomenter er kartlagt, utarbeides det en plan for hvordan man sikrer seg at disse farene ikke oppstår.

Først undersøkes byggegrunnen.

Aktuelle spørsmål er:

 • Hva slags masser er det i grunnen?
 • Er massene egnet til å bygge på?
 • Hvis det er dårlig grunn, hvor langt ned er det til fast grunn/fjell?
 • Er det eventuelle kabler/rør i bakken en må ta hensyn til?

Etter at byggegrunnen er kontrollert og funnet stabil, er det klart for å merke opp for biloppstillingsplassen. Til dette kan man benytte målebånd, merkespray og trestikk. Terrenget planeres til riktig nivå. Som hjelpemiddel til å få underlaget plant og rett kan man benytte en planlaser.

Biloppstillingsplass. Tegningen er ikke i målestokk.

Fiberduk benyttes der grunnen består av leire. Denne hindrer at leira trenger opp i den stabile og bæredyktige pukken vi skal legge ut som forsterkningslag for biloppstillingsplassen.

Forsterkningslaget legges ut til riktig høyde. Høyden kontrolleres med en planlaser. Det ferdig utlagte forsterkningslaget skal så komprimeres. Det er egne tabeller for hvor mye det skal komprimeres.

For å tette forsterkningslaget og få en finere overflate legges det et topplag av grus. Dette laget er ca. 10 cm tykt av subus 0–20. Dette laget skal også komprimeres.

Dette skal du gjøre, skritt for skritt

 1. Merk opp for biloppstillingsplassen. Til dette kan du benytte et målebånd, merkespray og trestikk.
 2. Planer terrenget til riktig nivå. Som hjelpemiddel til å få underlaget plant og rett kan du benytte en planlaser.
 3. Benytt fiberduk der grunnen består av leire. Duken hindrer at leira trenger opp i den stabile og bæredyktige pukken vi skal legge ut som forsterkningslag for biloppstillingsplassen. Fiberduken legges ut på ferdig avrettet og komprimert traubunn.
 4. Legg forsterkningslaget ut til riktig høyde. Til forsterkningslag skal du benytte bæredyktig, ikke telefarlige masser. Eksempel på dette er pukk 20/70. Du kan kontrollere utlagt høyde med en planlaser.
 5. Komprimer det ferdig utlagte forsterkningslaget. Det er egne tabeller for hvor mye det skal komprimeres.
 6. Legg et topplag av grus for å tette forsterkningslaget og for få en finere overflate. Dette laget skal være ca. 7 cm tykt av subus 0–20, og skal også komprimeres.
 7. Du kan legge asfalt eller belegningsstein som slitelag dersom du ønsker en jevnere og mer solid overflate.

Læringsressurser

Anleggsmaskinfører