Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. YrkesutøvelseChevronRight
 4. AnleggsmaskinførerChevronRight
 5. ByggegrunnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Byggegrunn

Alle hus, bygg og anlegg står på bakken eller på jorda. Unntaket for dette er flytende installasjoner til sjøs eller ute på vannet. Byggegrunn er altså det som konstruksjonen står på. Konstruksjonen kan være alt fra hus, vei, jernbane, bro og master.

Gravemaskin lager byggegrunn for høyfjellshotell ved vann. Foto.
Gravemaskin lager byggegrunn på tomten til nytt leilighetsbygg på Finse.

Hva er det med byggegrunn?

Det er byggegrunnen som bestemmer om en konstruksjon står i ro. En konstruksjon kan være både bygg, bro, vei og bane. Dersom byggegrunnen ikke er stabil, vil det kunne bli sprekker og setningsskader i konstruksjonen. I enkelte tilfeller kan også ras føre til at hele konstruksjonen blir ødelagt. Dersom vann i grunnen, eller fra overflaten, trenger inn i et bygg, kan det føre til omfattende skader.

Noen plasser i Norge er det også slik at det kan komme gass (radon) fra grunnen som er skadelig for helsen. Grunnen til dette er at fjellet eller løsmassene har ulik kjemisk sammensetning. Alt dette er forhold vi må ta hensyn til når vi skal bygge.

Byggegrunn i Norge

For cirka 10 000 år siden lå det over hele landet en tykk kappe av is og snø (isbre) som var i bevegelse. Da istida tok slutt, for 6–10 000 år siden, kom landet fram i lyset. Noen plasser var det da fast fjell, andre plasser var det løsmasser. Denne løsmassen var knust og malt stein i alle størrelser. Det var alt fra store steiner til de minste korn. Når vi sorterer etter størrelse, får materialet ulike navn. Alt dette kaller vi uorganisk materiale. Er materialet flyttet langt, enten med isen eller med vann, vil det bli mer avslipt og rundt i kantene. Leirpartikler avsatt i sjø (saltvann), kan dersom strukturen bryter sammen, kunne bli flytende (kvikk). Slik leire kaller vi kvikkleire.

Etter hvert som landet ble fritt for is og klimaet ble varmere, begynte vegetasjonen å spre seg. Vegetasjon som døde ble brutt ned, og vi fikk lag av nedbrutt plantemateriale/matjord som kalles humus. Humus er ustabilt, og det bør ikke være humus i byggegrunnen.

Hos byggesakskontoret i kommunen kan en få kart som gir informasjon om grunnforhold.

Sortering for løsmasser

 • Blokk: store steiner over 25 cm
 • Stein: 25–6 cm
 • Grov grus: 6–2 cm
 • Middels grus: 20–6 mm
 • Fin grus: 6–2 mm
 • Sand: 2–0,06 mm
 • Silt: 0,06–0,002 mm
 • Leire: mindre enn (<) 0,002 mm

Sikker byggegrunn

Det er byggegrunnen som bestemmer om et bygg står i ro. Det betyr at grunnen må tåle tyngden av bygget eller konstruksjonen. Dersom byggegrunnen ikke er stabil, vil det kunne bli sprekker i konstruksjonen. I enkelte tilfeller kan også ras føre til at hele bygget blir ødelagt. Ras kan også oppstå når vi graver bort masse. For å være sikre må vi derfor sikre skråninger, både i byggegroper og grøfter.

Bru som er nedsunket i den ene kjøreretningen. Foto.
Skjeggestadbrua

Tørr, og fri for vann

Dersom det er vann i grunnen, kan det føre til at det trenger fukt inn i bygget. Dette kan både komme fra grunnen (grunnvann) og fra overflatevann. For å hindre fukt legger vi drenering som både kan senke og føre vekk overflatevann. Fukt i bygget kan føre til råte og mugg, som gjør at det ikke lenger kan brukes. Før en reparerer, må da kilden til fukt fjernes.

Vann i grunnen kan også føre til tele. Det vil si at vann fryser og utvider seg, slik at det blir bevegelse i grunnen. For å unngå dette isolerer vi slik at frosten ikke kommer ned under fundamentet av bygget.

Fyllmasse og planering

Løsmasser av sand og grus blir brukt til planering av byggegrunn, før en bygger fundamentet for konstruksjonen. Løsmasser kan også bli produsert av knust stein. Felles for fyllmasse er at den må ha god drenering, slik at det ikke samler seg vann i fyllingen.

Varmetap til grunnen

Et bygg vil også ha varmetap mot grunnen. Hvor stort varmetap det vil bli, er avhengig av varmeledningsevnen til massen under bygget, og avstand til bakken omkring bygget. Skal det være oppvarmet areal med gulv mot grunn, bruker vi alltid å isolere.

I store bygg kan det være mulig å oppnå tilstrekkelig ved å isolere bare den delen av golvet som er nærmest ytterkantene. Massen under gulvet vil da fungere som et varmelager, og det vil bli svært tregt å variere ønskelig temperatur.

For andre konstruksjoner som veier og broer, kan det være nødvendig å isolere i grunnen for at ikke tele skal endre underlaget eller fundamentet.

Quiz om byggegrunn

Læringsressurser

Anleggsmaskinfører