1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. AnleggsteknikkChevronRight
  4. BanemontørenChevronRight
  5. HMS for banemontørenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS for banemontøren

Banemontøren jobber på sporet hvor toget går. Dette stiller store krav til sikkerheten for å unngå å bli påkjørt av toget. Det er også helserisiko ved uforsiktig kontakt med impregnerte sviller og master, strømledninger til toget, oljesøl fra toget og kjemikalier for å fjerne vegetasjon.

Banemontør med verneutstyr og arbeidsklær helsveiser jernbaneskinner.

Sikkerhet

Banemontøren jobber med sikkerhetskritiske komponenter. Feil på infrastrukturen kan få katastrofale følger ikke bare for ansatte, men også for passasjerer, gods og samfunn. Banemontøren er utdannet til å bygge jernbane for tog som kjører i 240 km/t. Da er det svært viktig å være ansvarsbevisst og vise respekt for teknisk regelverk. Arbeidsplassen er som en byggeplass med mye maskinelt utstyr, som store gravemaskiner og små maskiner som vinkelsliper og sveiseapparat. Det er også tunge gjenstander som jernbaneskinner og sviller. Disse utgjør stor klemfare og er krevende å håndtere. Personlig verneutstyr som hjelm, vernebriller, vernesko og hørselvern er en selvfølge i arbeidet. Det er også gode arbeidsklær for bruk i all slags vær.

Hovedsikkerhetsvakt (HSV)

er den eneste personen som kan disponere sporet for arbeid. HSV sikrer at det ikke kommer tog eller vogner inn på anleggsområdet.

Leder el-sikkerhet (LFS)

er den eneste personen som kan ta frakopling av høyspenningsanlegget (kjøreledningen) der denne er utbygd ved jernbanen. Det er da mulig å foreta arbeid på anlegget eller i høyden.

Omsorgsplikt

Utover banemontørens konkrete oppgaver, har alle en generell omsorgsplikt. Dette medfører at alle skal se/lytte/lukte etter tegn til feil. Feilene skal om mulig utbedres umiddelbart eller varsles.

Læringsressurser

Banemontøren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?