Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. AnleggsteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsteknikk

Programområdet for anleggsteknikk tar for seg arbeid med fjell, vei og anlegg, bruk av kraftige maskiner og utstyr og sikkerhet i alt arbeid med og rundt maskiner. Det handler også om hensyn til miljø, om tekniske løsninger og økonomi.

Anleggsplass med gul dumper og gravemaskin

Fra innledning til læreplanen for anleggsteknikk

De anleggstekniske fagene har stor betydning for utbygging og vedlikehold av landets infrastruktur. Programfagene skal bidra til å utvikle kompetanse hos framtidens yrkesutøvere innen anleggsfagene. Programfagene skal gi den enkelte et faglig grunnlag for å utføre relevante og praktiske arbeidsoppgaver i sosiale og faglige fellesskap.

Opplæringen

Opplæringen skal fremme gode og sikre arbeidsvaner og fremme flerkulturell forståelse og evne til å samarbeide med kolleger og øvrige yrkesutøvere på bygg- og anleggsplasser. Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver skal vektlegges i opplæringen. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med lokalt næringsliv kan legge til rette for utviklende arbeidsoppgaver. Opplæringen skal synliggjøre hvordan fagområdet spenner fra enkelt håndverk til bruk av moderne teknologi.

Emner

Anleggsteknikk

  • Anleggsmaskinførerfaget går ut på å bruke og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr, HMS, samarbeid og planlegging av arbeidsoppgaver.

  • Banemontøren

    Banemontøren bygger fundament, legger, reparerer og vedlikeholder skinner. Lær mer om banemontørfaget.