Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. HMSChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS

For å sikre gode og trygge arbeidsplasser er det ulike lover og regler som gjelder. En fagarbeider jobber etter disse hver dag.

HMS og internkontrollforskriften

HMS står for helse, miljø- og sikkerhet, og internkontroll er bedriftens eget kontrollsystem for å følge opp regelverket. Det er "internkontrollforskriften" (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) som regulerer dette arbeidet.

Systematikk

Arbeidsgiver plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS, i sin bedrift, og det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne. Det er også verneombud på alle store arbeidsplasser som har som oppgave å bidra til at arbeidstakerne har et trygt arbeid å gå til.

Forebygge

Hensikten med systemet er å sikre at ulike problemer og ulykker forebygges, slik at skade ikke skjer. Det kan gjelde alt fra riktige hjelpemidler for å unngå tunge løft, til arbeidstid, elektriske installasjoner, rømningsveier eller glatte gulv. Det kan også dreie seg om farlig avfall og bruk av verneutstyr.

Det er ditt ansvar å bruke verneutstyr, men det er arbeidsgivers ansvar å ha riktig verneutstyr tilgjengelig.

HMS er også å bidra til et godt arbeidsmiljø og å unngå konflikter på jobb. Dårlig arbeidmiljø kan gå ut over den enkeltes helse og kvaliteten på arbeidet som skal gjøres.

Kilde: Udir

Læringsressurser

HMS

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Generelt dokumentasjonsverktøy

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.