Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. MediesjangereChevronRight
 5. Studer en mediekommentarChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Studer en mediekommentar

Sven Egil Omdal har i mange år vært fast kommentator i flere norske aviser. Han har også skrevet mange mediekommentarer for mediefaget på NDLA. I denne oppgaven skal du nærlese en av disse kommentarene, og beskrive oppbygning og bildebruk

Portrett av Sven Egil Omdal. Foto.
Sven Egil Omdal

Les mediekommentaren Sprekker trollene virkelig? som ble skrevet etter massedrapene på Utøya 22. juli 2011.

 1. Hvilken problemstilling blir tatt opp i kommentarer Sprekker trollene virkelig?
 2. Hvordan er teksten bygd opp?
 3. Omdal bruker et språklig bilde i overskriften og i ingressen. Hvilke tekster er det han refererer til her? Hva er sammenhengen mellom disse tekstene og det temaet Omdal skriver om?
 4. Det blir presentert to ulike prinsipielle standpunkter i denne kronikken. Hva går disse standpunktene ut på?
 5. Hvilket språklig bilde bruker Omdal når han presenterer standpunktet til norske redaktører?
 6. Når det gjelder det andre prinsipielle standpunktet, refererer Omdal til en amerikansk psykolog og en studie. Hvordan presenterer Omdal dette synet, og hvordan følger han opp det litterære bildet i overskriften?
 7. Kommenter måten Omdal argumenterer på. Har han en klar konklusjon?
 8. Hvilke trekk ved denne teksten tyder på at den tilhører sjangeren kommentar?

Læringsressurser

Mediesjangere

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale