Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. MediesjangereChevronRight
  5. Roller i realityserierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Roller i realityserier

Paradise Hotel
Paradise Hotel

Del klassen inn i grupper. Hver gruppe velger tre realityserier som alle har det felles at deltagerne blir stemt ut en etter en.

  • Lag en kort beskrivelse av deltagerne i de tre seriene.
  • Del deretter personene inn i ulike kategorier, ut fra personlighetstrekk og hvilken funksjon de har i serien.
  • Er det bestemte rollemønstre som går igjen i flere serier? Hvis ja, hvorfor er det slik?
  • Hva karakteriserer “vinnerne”?
  • Hva karakteriserer ”taperne”?

Læringsressurser

Mediesjangere

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale