Hopp til innhold

SubjectEmne

EMNE

Mediesjangere

En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk. En sjangertekst er styrt av sosiale konvensjoner.

Ansikt med hud som avispapir og et åpent øye. Illustrasjon.

I naturfagtimen lærer vi å dele planter og dyr inn i klasser ut fra bestemte kjennetegn. Blåveisen tilhører soleiefamilien, ulven hundefamilien. På samme måte deler vi medietekster med mange fellestrekk inn i mediesjangere. Mange medietekster signaliserer tydelig hvilken sjanger de tilhører.

Medietekster deles vanligvis inn i grupper ut fra form og funksjon. Men særlig innen underholdningsmediene florerer sjangerbetegnelser basert på innhold. Vi har valgt å samle medietekster i grupper ut fra hvilket medium de blir distribuert gjennom. Men en sjanger er ikke knyttet til et spesielt medium, selv om medietekster til en viss grad er prisgitt det mediet de blir distribuert gjennom.

Det er ikke tilfeldig at en medietekst blir som den blir. Både avsenderen og mottakeren vet hvilke forventninger, eller sosiale konvensjoner, som gjelder for en bestemt tekstsjanger. Vi forventer at en kriminalroman handler om forbrytelser, ofre, skurker og etterforskere. På samme måte forventer vi at nyhetsoppleseren på radio framfører meldingene på en saklig og seriøs måte.

Et bevisst forhold til sjangerkonvensjoner er viktig både for dem som produserer en medietekst, og for den som er mottar og tolker teksten.

Læringsressurser

Mediesjangere

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale