Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Ulike grunnfortellingerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ulike grunnfortellinger

Det kan være vanskelig å se hvilken betydning fortellinger har i livet ditt. Fortellinger brukes til å forme identiteten til både enkeltindivider, nasjoner og religioner.

En person forteller. Foto.

Filosofen Johan Fjord Jensen mener det finnes fire forskjellige grunnfortellinger som den globale tekstkulturen er knyttet opp til:

  • Individets grunnfortelling, som er den fortellingen vi forteller om oss selv.
  • Slektens grunnfortelling, som er fortellingen om den tradisjonen og de familiære røttene vi har.
  • Nasjonens grunnfortelling, som handler om landet og tar opp i seg alle slektsfortellingene.
  • Verdens/Guds grunnfortelling om hvorledes verden er blitt til og utgjør en helhet av alle nasjonene.

Fjord Jensens inndeling kom som en reaksjon på sosiologen og litteraturviteren Theodor Adornos påstand om at etter postmodernismen er "de store fortellingene døde". Adorno så på den postmoderne verdenen som oppstykket og fragmentert, og mente derfor at de store fortellingene om verden, nasjonen og slekten og de sannhetene disse inneholder, ikke lenger er gyldige eller levedyktige. Den postmoderne verdenen er i stedet satt sammen av, eller rettere sagt oppdelt i mange små fortellinger som vi kan sette sammen eller plukke fra hverandre som vi vil og føler for.

Den fortellingen som merker seg ut som den største, er Guds grunnfortelling i de ulike religionene. Tradisjonelt sett er det denne som inneholder den endelige og udiskutable sannheten om alt og alle. Den forteller om hvorledes verden ble skapt, hvorledes alt og alle i skaperverket skal forholde seg til hverandre og ikke minst hvorledes det skal gå til slutt.

Tenk over: Hvordan ser din versjon av de fire grunnfortellingene ut?

Fortellinger før og nå

Fortellingen har endret seg fra å være først og fremst muntlig, til å bli i større grad skriftlig i vår tid. En slik overgang påvirker selvsagt tekstkulturen. Tekstene endrer karakter og utforming.

Men selv om tekstkulturen på mange områder har endret seg, kan vi også i skriftlige og moderne tekster finne igjen mange av de strukturene eller mønstrene som de muntlige bar preg av.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter