Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Funksjonene i fortellingenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Funksjonene i fortellingen

Det var en gang... Slik begynner mange eventyr. Kan du fortelle et eventyr utenat? Selv om du ikke husker alle ordene, kjenner du gjerne til hovedstrukturen.

Solnedgang over Trolltindene. Foto.
Handlingen i et eventyr foregår på et ukjent sted, som østenfor sol og vestenfor måne.

Folkloristen og språkforskeren Vladimir Propp (1895 – 1970) er særlig kjent for å vise hvorledes mange fortellinger, særlig folkeeventyr, er bygd opp av faste strukturer og mønster.

Det er en del fordeler ved å bygge tekster opp etter slike faste mønster – de er blant annet enklere å huske, og i en muntlig kultur er det ofte avgjørende for om teksten overlever eller ikke.

Et resultat av Propp sitt arbeid er funksjonsanalysen. Det er et analyseskjema som viser de vanligste elementene og funksjonene et eventyr er bygd opp av, og som går igjen mer eller mindre uendret i de fleste eventyrene.

Hvilke elementer kjenner du til fra eventyrene du har hørt? Diskuter med en medelev.


Eventyrstrukturen i moderne tekster

Selv om Propp konsentrerte seg om undereventyr, kan vi også finne svært mange av de samme funksjonene og elementene igjen i nyere tekster som aldri har vært noe annet enn skriftlige eller sammensatte tekster. Litteraturforskeren Umberto Eco har blant annet funnet mange av de samme funksjonene i James Bond-romanene til Ian Fleming.

Propps arbeid viser at mange fortellinger er bygd opp etter mer eller mindre det samme mønsteret. Men vi kan også se at det finnes faste og allmenne fortellinger på et mer generelt nivå.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter