Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Hollywood-modellenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hollywood-modellen

I mange spillefilmer er plottet bygd opp på omtrent samme måte, selv om historiene som fortelles, kan være svært forskjellige. En vanlig spillefilm passer gjerne inn i et skjema med tre akter eller deler, med en spenningskurve som vist i illustrasjonen nedenfor.

Spenningskurve for spillefilm. Illustrasjon.
Modellen viser hvordan spenningen i en klassisk Hollywood- film øker gjennom først og andre akt, fram til et endelig klimaks i 3. akt. Her avrundes fortellingen og spenningen utløses.

En viss spenning er der helt fra starten av. Denne spenningen øker så gjennom hele filmen og når sitt dramatiske høydepunkt i tredje akt. Deretter synker den raskt tilbake til utgangsnivået. Mellom de mer dramatiske scenene er det også lagt inn noen roligere episoder. Her kan karakterene samle krefter, og tilskuerne kan få tilbake pusten. De roligere episodene fungerer også som kontrast til all dramatikken.

Første akt

1a Anslag

De aller første minuttene av en film kaller vi for anslaget. Anslaget skal gjøre oss nysgjerrig. Det gir oss gjerne noen hint om karakterer, miljø eller om noe som kan utløse en konflikt. Dessuten får vi allerede i anslaget en pekepinn på sjangeren: romantisk drama, actionfilm osv.

1b Presentasjon

I forlengelsen av anslaget følger så en (roligere) presentasjonsdel. Her blir de sentrale karakterene presentert i sitt miljø. I presentasjonsdelen blir vi kjent med personer, gjenstander og hendelser som får avgjørende betydning senere i fortellingen. Det er også viktig at hovedkonflikten presenteres tidlig i filmen.

1c Utdypning

Forholdet mellom karakterene utdypes, og hele bakgrunnen for hva som senere skal komme til å skje blir presentert. I tillegg blir konflikten tydeligere.

1d Første plottpunkt

Det første plottpunktet er hendelsen som setter i gang handlingen for alvor. Handlingen tar nå en ny og uventet retning. Det første plottpunktet markerer også overgangen fra første til andre akt.

Annen akt

2a Opptrapping

Etter det første vendepunktet følger en opptrapping av konflikten. Det kan også dukke opp andre, mindre konflikter, og helten kan møte hindere av ulik art.

2b Første dramatiske topp

Konfliktopptrappingen i akt to avsluttes med en dramatisk topp. Det kan se ut som om konflikten er løst, men dette er bare midlertidig.

Tredje akt

3a Ny konfliktopptrapping

Dette er en slags "transportetappe" som legger grunnlaget for den endelige løsningen.

3b Andre plottpunkt

Det andre plottpunktet i filmfortellingen er den hendelsen som utgjør det mest alvorlige tilbakeslaget for helten. Samtidig finnes det bare én mulig vei videre: Helten må slåss, enten det er for livet, for kjærligheten eller for begge deler. Herfra stiger både tempoet og spenningen kraftig.

3c Klimaks

Spenningen når nå sitt absolutte høydepunkt, og konflikten får en løsning.

3d Avrunding

Etter fortellingens klimaks presenteres en kort avrunding. Likevekten er nå gjenopprettet. I Hollywood-filmen betyr dette nesten alltid en "happy-end".

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter