Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Hvilken kommunikasjon har kortfilmen?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hvilken kommunikasjon har kortfilmen?

Bruk begrepene du har lært til å beskrive det som skjer i filmen:

Oppgave 1

Personlig kommunikasjon

 • Hva tror du er jentas intenderte mening? (det hun vil formidle)
 • Hvordan kommuniserer hun det? (koder)
 • På hvilken måte vil du si det er støy i kommunikasjonen?
 • Hva tror du er guttens avkodede mening? Er den veldig forskjellig fra jentas? Begrunn svaret ditt.
 • Hvorfor sitter de i en fotoboks?
 • Hvordan påvirker samtalen jenta får på mobilen kommunikasjonen mellom henne og gutten?
 • Hva tror du Kine sier til jenta i denne samtalen?

Oppgave 2

Mediekommunikasjon

 • Hvem er avsender av filmen?
 • Hva er budskapet til filmen?
 • På hvilken måte har filmskaperen kodet budskapet sitt inn i filmen? Hvilke virkemidler er brukt?
 • Hvilken kanal er filmen formidlet i?
 • Hvordan forstår du budskapet? Tenker du at du forstår budskapet slik avsenderen har tenkt det?
 • Gi noen eksempler på mulige kilder til støy for kommunikasjon av budskapet i filmen.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter