1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Drøft kommunikasjonenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Drøft kommunikasjonen

Noen ganger føles det enklere å sende SMS enn å ringe. Hvorfor er det slik?

Personlig kommunikasjon

 1. Du kan formidle meldingen din gjennom ulike kanaler. Hva er forskjellen på å formidle den
  • direkte ansikt til ansikt
  • i telefonen
  • i en tekstmelding
 2. Hva bør du som avsender tenke på når du velger kanal? Er det forskjell på hvordan du koder meldingen?
 3. Hva kan opptre som støy i de tre kanalene i oppgave 1?

Mediekommunikasjon

 1. Formuler egne definisjoner av begrepene avsender, koding, budskap, kanal, støy og mottaker med vekt på å beskrive det som skjer i en mediekommunikasjon.
 2. Drøft følgende med en medelev eller i grupper:
  • Hvordan kan dere bruke prosessmodellen til å finne og forstå støy i mediekommunikasjon?
  • Bruk alle begrepene og skriv en kort forklaring om prosessmodellen.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter