Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Drøft kommunikasjonenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Drøft kommunikasjonen

Ung jente med mobiltelefon sender SMS. Foto.
Noen ganger føles det enklere å sende SMS enn å ringe. Hvorfor er det slik?

Personlig kommunikasjon

 1. Du kan formidle meldingen din gjennom ulike kanaler. Hva er forskjellen på å formidle den
  • direkte ansikt til ansikt
  • i telefonen
  • i en tekstmelding
 2. Hva bør du som avsender tenke på når du velger kanal? Er det forskjell på hvordan du koder meldingen?
 3. Hva kan opptre som støy i de tre kanalene i oppgave 1?

Mediekommunikasjon

 1. Formuler egne definisjoner av begrepene avsender, koding, budskap, kanal, støy og mottaker med vekt på å beskrive det som skjer i en mediekommunikasjon.
 2. Drøft følgende med en medelev eller i grupper:
  • Hvordan kan dere bruke prosessmodellen til å finne og forstå støy i mediekommunikasjon?
  • Bruk alle begrepene og skriv en kort forklaring om prosessmodellen.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter