Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Målgrupper og mediebransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Målgrupper og mediebransjen

I alle deler av mediebransjen gjøres det en stor innsats i å finne fram til, definere og nå ut til bestemte målgrupper når en medieproduksjon planlegges.

Mennesker med paraply går foran en Nike bygning nattestid. Bilde.

Det er svært sjelden målgrupper ikke blir identifisert og prioritert når prosjekter skal utredes og settes i gang i mediebransjen. Det gjelder både innen journalistikk, reklame og underholdning.

Hovedgrunnen til arbeid med målgrupper er økonomisk. Å utvikle og spre innhold er ressurskrevende. Dersom da ingen leser eller ser det som blir publisert og kringkastet, er det som å kaste tid og penger ut av vinduet. Det kan få store økonomiske konsekvenser for avsendere, produsenter, publiserere og distributører av medieuttrykk.

Alle medier er avhengige av publikum for å kunne drive. Aviser og kommersielle TV-kanaler trenger annonseinntektene, mens NRK må oppfylle sine forpliktelser om å dekke interesser og behov hos ulike målgrupper i hele landet for å forsvare den lisensfinansierte driften.

Dyktige medieprodusenter treffer målgruppa si. Antall og kvalitet på personlig og direkte reaksjoner, og kommunikasjon rundt produktet i sosiale medier, er viktige indikatorer på at man har lykkes. Det gjelder større, tradisjonelle massemedier som avishus og kringkastere like mye som reklamebyråer og youtubere.

Legger youtuberne føringen?

Youtubere har ikke nødvendigvis en tradisjonell tilnærming til arbeid med målgrupper, men de viser likevel vei for utviklingen av målgruppetenkningen fordi de tar utgangspunkt i mekanikker som ligger i kommunikasjon gjennom sosiale medier.

Hva sier Victor, Beatriz, Truls og Kim om målgruppetenkning?

Hva tenker bloggerne om å nå en målgruppe? Er det forskjell på hvilken tilnærming de har? Hva er likt?

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter