Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Å definere en målgruppeChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediebransjen bruker målgruppetenkning

  • kunne definere markedsegmenter med demografiske og psykografiske variabler og prioritere målgrupper

  • forstå sammenhengen mellom definisjon av målgrupper og vellykket formidling av et budskap