Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Budskap, form og innholdChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tolking av tegn

Vi tolker tegn på bakgrunn av de konvensjoner og koder som gjelder i et bestemt sosialt miljø. Denotasjoner er den grunnbetydningen et tegn har. Konnotasjoner er assosiasjoner som medlemmer i en sosial gruppe i fellesskap knytter til tegnet.

Tysk frimerke med en atomsky, freddue og foldede hender. Illustrasjon.
Hvilke typer tegn er brukt på dette frimerket? Hvilke konnotasjoner er knyttet til hvert av disse tegnene i vår kultur? Hva er budskapet?

Form og innhold

Tegn er tosidige, de har både en form- og en innholdsside. Ulike tegn kan ha samme innhold, og samme tegn kan ha ulikt innhold. Et eksempel er ordet grine. Vil en nordmann og en danske se for seg samme innhold når de hører dette ordet?

Konvensjoner og koder

Vi lærer å tolke tegnene som omgir oss, i samspill med andre i den sosiale gruppen eller kulturen vi tilhører. Denne prosessen kalles sosialisering. Kjennskap til sosiale konvensjoner, eller overenskomster, er nødvendig dersom vi skal kunne kommunisere med andre.

Koder er regler som gjelder i samspillet mellom medlemmer i en gruppe. De fleste skoleelever tar på seg annet tøy når de går på skolen, enn det de bruker når de skal ut på lørdagskvelden. Og merkelig nok er det tøyet de velger, nokså likt det de andre i klassen går med! Gjennom valg av klær signaliserer vi hvem vi er, og hvilken gruppe vi gjerne vil tilhøre.

For en utenforstående er det lett å få øye på hvilken kleskode som gjelder i en bestemt sosial gruppe. På samme måte finnes det etablerte koder for hvilken betydning alle de andre tegnene vi omgir oss med, har. I vår kultur forbinder vi hvite duer med fred, V-tegnet med seier (victory), og de fleste av oss tar det ikke som en kompliment når noen viser oss fingeren!

Konnotasjoner og denotasjoner

Konnotasjoner er de felles assosiasjonene eller forestillingene et tegn fremkaller hos de fleste som tilhører en bestemt sosial gruppe eller kultur. I tilegg kan vi ha helt private assosiasjoner, men disse gir mening bare for oss selv som enkeltindivider.

Ordet "vinter" gir nordmenn assosiasjoner om snø, kulde, ski, skøyter med mer. En innbygger fra det nordlige Australia vil neppe ha samme assosiasjoner, ettersom vinteren der er mye mildere og uten snø.

Vi kan tenke oss at det er mulig å fjerne alle følelsesmessige assosiasjoner knyttet til et tegn. Den grunnformen vi da sitter igjen med, kalles denotasjon. Når vi skal tolke et tegn, kan det være nyttig å starte med å beskrive det alle kan være enige om. En hest er et dyr med hode, hals, kropp, hale og fire bein. Men dersom vi sier at hesten symboliserer styrke og seksualdrift, har vi beveget oss inn i kulturelt betingede konnotasjoner.

De begrepene vi har gjennomgått her, får du bruk for når du seinere skal analysere ulike medietekster.