Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tegnlære

Tegnlære handler om hvordan vi bruker og forstår tegn. Tegn kan være så mye, en bokstav, et ord, et visuelt symbol, farge eller lyd. Når man jobber profesjonelt med kommunikasjon, er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvilken betydning ulike tegn har, og hvilken betydning de får når de settes sammen.

Meterolog Kristian Trægde i 1986. Forteller han i værmeldingen at det er fullmåne i hele landet, mon tro?
I værmeldingene til NRK på 1980-tallet var symbolet for strålende solskinn en hvit sirkel. Ved skiftende vær var sirkelen delt i to med en hvit og en svart halvdel.

Tegnlære og den semiotiske trekanten

Ser du et bilde av kongefamilien som vinker fra slottsbalkongen, tenker du sikkert på 17. mai. Hører du en opphisset kommentatorstemme fra TV-en, forstår du at det må dreie seg om en sportssending. Gule kyllinger forbinder de fleste nordmenn med påske. Men det er ikke sikkert en kineser oppfatter det på samme måte. Tegn kan nemlig ha ulik betydning i ulike kulturer. De kan også endres eller få ny mening innenfor samme kultur.

Kunnskap om sammenhengen mellom tegn og mening blir kalt for tegnlære eller semiotikk. Tegnlæren tar utgangspunkt i et syn på kommunikasjon som et meningsfellesskap.

Den semiotiske trekanten

Den semiotiske trekanten er en modell som forklarer hvordan vi danner oss en mening med utgangspunkt i at et tegn har en betydning.

Relasjon mellom tegn, forestilling og referent med sola som eksempel. Illustrasjon.

For eksempel kan modellen forklare at du tenker på sola fordi du ser et tegn som ligner på en sol i værvarselet på fjernsynet. Dersom tegnet er fremmed, vil du gjøre en direkte kobling mellom tegnet og virkeligheten og prøve å gjette deg til en mening.

  • TEGN: tegnet som lest, hørt eller sett
  • FORESTILLING: det som blir forstått
  • REFERENT: det som tegnet står, det som fins i virkeligheten

Den semiotiske trekanten blir også kalt for Ogden og Richards trekant etter de to forskerne som utviklet modellen.

Bilder og visuelle symboler

Et trafikkskilt er et godt eksempel på hvordan et tegn kan skape en svært presis forståelse. Skiltet nedenfor betyr sykling forbudt. Det forstår du i -tanken- fordi du ser en rød sirkel med horisontal linje over en person på sykkel, -tegnet/symbolet-. Referenten, altså virkeligheten, er at det er forbudt å sykle. Dette skiltet og andre trafikkskilt er laget og innlært i vår kultur for å regulere trafikk. I trafikken er det viktig at kommunikasjonen er presis og ikke til å misforstå.

Forbudtskilt sykling
Forbudsskilt – sykling forbudt

Fotografier gir ofte mindre presise forestillinger og kan ofte tolkes på flere måter. Selv om bildet nedenfor er av en border collie, kan vi fort danne oss ulike historier om den. For mange vil hunderasen gi en utvidet forestilling av hund som handler om sauer, gjeting og beitemark. Er hunden på tur med eierne sine, kanskje? Har den nettopp løpt, eller er det kanksje varmt, siden tunga henger ut?

En hund med tykk pels peser med tunga langt ute. Foto.
En border collie knytter man gjerne til sauer og gjeting.

Når vi velger bilder som medieuttrykk, eller som element i medieuttrykk, er det viktig å kunne være åpen og se at bilder kan tolkes på mange ulike måter. Da må bilder velges med omhu. Kunnskap om den semiotiske trekanten kan hjelpe deg å bli mer bevisst.

Tale- og skriftspråk

I talespråket er ordene og rekkefølgen de opptrer i, meningsbærende tegn. Vi forstår hverandre først og fremst fordi vi snakker samme språk. Men hva skjer når vi møter mennesker som snakker et annet språk enn norsk? Bare hør her:

kǒngpà bù xíng

0:00
kǒngpà bù xíng

Ich höre gern Musik

0:00
Ich höre gern Musik

Det første lydeksempelet er på kinesisk, og det andre er på tysk. Det kinesiske eksempelet gir deg trolig lite å henge forståelsen på – med mindre du kan kinesisk, vel å merke. Tysk språk og kultur er mye nærmere vår enn kinesisk. Dermed er det kanskje mulig å kjenne igjen noen ord og kanskje til og med ha referanser til det det blir snakket om. Stemmer ikke det, syns du?

Lytt til eksemplene en gang til:
I det tyske eksempelet hører vi om Eminem. Den tyske ordlyden Eminem er symbolet. Du får opp forestillingen av eller tanken på Eminem. Den virkelige Eminem er referent.
Selv om du i utgangspunktet ikke tenker du kan tysk, kan du likevel oppfatte noe og få noen mentale forestillinger.

Det samme gjelder for skriftspråk. Ser du bokstavene H – U – N – D, vil du lese det og forstå det som en virkelig hund, ordet vil vekke tanken om et dyr av et særskilt slag, på fire bein med hale. Det samme skjer om du leser det på engelsk, D – O – G. Bokstaver og ord må læres for å forståes. Slik er det ikke nødvendigvis med bilder eller visuelle tegn.

Vil du vite mer om tegn, kan du lese om at de kan kategoriseres som symbol, ikon og indeks, i følgende artikkel:

Virkelighet eller speilbilde?

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter