Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Bruk kommunikasjonsmodelleneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Bruk kommunikasjonsmodellene

Bruk den semiotiske modellen, Lasswells kommunikasjonsmodell og prosessmodellen og løs oppgavene.

Mennesker med emoticons til ansikt. Foto.

Oppgave 1

 1. Emoji er smilefjes som benyttes i elektroniske meldinger og sosiale medier. Fortell en klassekompis om noe som har hendt, kun ved bruk av emoji-tegn.
 2. Hvilke emoji-tegn er lette å bruke, og hvilke tegn savner du?
 3. Hvilke tegn er vanskelige å bruke sammen?
 4. Ble budskapet oppfattet slik du hadde tenkt?

Oppgave 2

Samarbeid i små grupper om å planlegge produksjonen av en medietekst for en oppdragsgiver. Planen dere lager, skal svare så konkret som mulig på spørsmålene i Lasswells kommunikasjonsmodell: Hvem (1) sier hva (2) til hvem (3) i hvilken kanal (4) og med hvilken virkning (5)?

Velg mellom følgende oppdrag:

 • Et mediehus skal lage nyheter for Snapchat.
 • En pølsefabrikk må trekke inn igjen et parti morrpølse fordi det er funnet bakterier.
 • En popgruppe lanserer en ny låt.
 • En skole skal lansere en premie som skal gis til en elev som blir trukket ut blant de elevene som har minst fravær.
 • Resultatet av det siste lokalvalget skal gjøres kjent.

Oppgave 3

 1. Forklar hva vi mener med støy i en kommunikasjonsprosess.
 2. Finn tre eksempler på det du mener er støy i mediekommunikasjon.
 3. Hva mener du burde vært gjort for å unngå støy i de eksemplene du har funnet?

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter