Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. KommunikasjonsmodellerChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du ha

  • kjennskap til grunnleggende tegnteori og den semiotiske trekanten

  • kjenne til og kunne anvende Lasswells kommunikasjonsmodell i planlegging av mediekommunikasjon

  • kunne forklare begrepet støy i kommunikasjon, og identifisere støy i ulike former for mediekommunikasjon