Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Analyse av medieuttrykkChevronRight
 5. Når teksten forankrer tolkingen av bildetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Når teksten forankrer tolkingen av bildet

Et tekstelement eller et symbol i et bilde avgrenser måten vi kan tolke bildet på. Da sier vi at teksten eller symbolet forankrer bildet.

Plakat som viser en hånd tatovert med sigd og hammer som vil rive i stykker dte norske flagget, og nei skevet med store bokstaver. Illustrasjon.
Norsk NS-plakat fra andre verdenskrig (1940-45).

Denne plakaten fra andre verdenskrig består av flere visuelle elementer:

 1. Beskriv motivet i bildet.
 2. Beskriv de ulike elementene som bildet er satt sammen av.
 3. Hvilke symboler finner du i dette bildet, og hvilken betydning har disse symbolene?
 4. Hvilket tekstelement finner du i bildet, og hva forteller måten tekstuttrykket er utformet på?
 5. Hvilket budskap formidler denne plakaten?
 6. Hvordan forankrer symbolene og tekstelementet måten vi forstår denne plakaten på?

Når du har svart på spørmålene, kan du gjerne studere analysen av en lignende plakat fra 1936 på kildenett.no: Analyse av plakat

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale