Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Beskriv et maleri av Mona LisaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Beskriv et maleri av Mona Lisa

Leonardo da Vinci har malt det verdenskjente bildet Mona Lisa. Studer detaljene i bildet og forsøk å sette ord på det du ser.

Mona Lisa. Maleri
Leonardo da Vincis maleri av Mona Lisa.
  1. Beskriv personen midt i bildet: alder, kjønn, klær, positur, kroppsspråk.
  2. Beskriv gjenstanden i forgrunnen.
  3. Beskriv det du ser i bakgrunnen. Her er et mange detaljer, så vær nøye!
  4. Beskriv lyset i bildet: Hvor kommer lyset fra? Hva er opplyst, og hva ligger i skyggen?
  5. Beskriv fargene som er brukt i maleriet.
  6. Sammenlign beskrivelsen din med beskrivelsen til en medelev. Hva er likt? Hva er forskjellig?
  7. Ta utgangspunkt i noe dere har beskrevet forskjellig, og diskuter om dette kan skyldes at dere har tolket det dere ser, på ulik måte.

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale