1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Analyse av medieuttrykkChevronRight
  5. Egenvurdering karakterutviklingChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Egenvurdering karakterutvikling

Du skal nå tenke gjennom hva du har lært om karakterutvikling. Diskuter gjerne med en klassekamerat.

Hva betyr begrepene?

1. Protagonist

2. Antagonist

3. Vendepunkt

Til refleksjon

1. Hva syns du selv du har lært om karakterutvikling i film?

2. Hvordan kan du bruke forståelsen til å bygge karakterer i egne filmproduksjoner?

3. Hva er viktigst med karakterutvikling i filmer generelt?

4. Hvilke filmkarakterer har gjort inntrykk på deg?

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale