1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Analyse av medieuttrykkChevronRight
  5. Tegn et storyboardChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tegn et storyboard

Tegn et storyboad som viser de ulike tagningene i anslaget til filmen Sin City.

For hvert bilde skal du beskrive:

  • hvilket bildeutsnitt som brukes
  • hvilken kameravinkel som brukes
  • eventuelle kamerabevegelser
  • hvilken lyssetting som brukes
  • angi replikker eller voice-over
  • angi bruk av andre lydkilder

Storyboardskjema (eksempel)

Bilde 1

Bildeutsnitt:

Kameravinkel:

Kjøring:

Lys:

Replikker/ Voice-over:

Andre lydkilder:

Bilde 2

Bildeutsnitt:

Kameravinkel:

Kjøring:

Lys:

Replikker/ Voice-over:

Andre lydkilder:

Læringsressurser

Analyse av medieuttrykk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale