1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Jente som hvisker og jente som lytter. Kollasj.

Emner

Kommunikasjon og medieuttrykk

  • Sett deg inn i kommunikasjonsteorier, sjanger, målgruppetenkning og retorikk og bli god på mediekommunikasjon.

  • Mediesjangere

    En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk.

  • Når vi analyserer et medieuttrykk, plukker vi det fra hverandre for å se hva det er laget av, og hvordan det er “skrudd sammen”.