Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon og medieuttrykk

Mennesker med ulik gruppetilhørighet og interesser velger og tolker medieuttrykk ulikt. God kommunikasjon handler om å forstå kulturfellesskapet og å kunne utforme et budskap slik at det blir oppfattet av mottakeren. Analyse av medieuttrykk gir dybdekompetanse i hvordan mediebudskap blir formidlet.

Emner

Kommunikasjon og medieuttrykk

  • Sett deg inn i kommunikasjonsteorier, sjanger, målgruppetenkning og retorikk og bli god på mediekommunikasjon.

  • Mediesjangere

    En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk.