Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. VideoproduksjonChevronRight
 5. Muligheter og utfordringer med droneopptakChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Muligheter og utfordringer med droneopptak

Hvilke muligheter og utfordringer må dere vurdere og balansere opp mot hverandre når dere planlegger å bruke droneklipp som virkemiddel?

En nybegynnerfeil innen dronefilming er at man ofte virrer for mye med kamera. Tenk at du skal fly rolig og stødig uten for mange bevegelser på dronen. Det gir som regel best resultat.

Undersøk droneklipp som virkemiddel

 1. Finn eksempler på en produksjon der du mener dronebilder/film har løftet kvaliteten på det ferdige produktet.
  • Drøft hvorfor kvaliteten er bedre, og hva dronen har tilført historien. Kunne dette vært løst på en annen måte? Klarer du å finne eksempler på unødig eller overdrevet bruk av drone?
 2. Se tilbake på et medieprodukt du allerede har laget, eller kanskje du planlegger et medieprodukt? På hvilken måte kunne en drone hjelpe deg til å fortelle historien på en bedre måte?

Hensyn til regelverk

Her følger dronen aktivt etter vannscooterne i et planlagt opptak. Fartsretning er valgt for å få motlys fra kveldssolen med i klippet. I tillegg flyr dronen lavt for å få større fartsfølelse. Her er dronen innenfor 150 meters avstand fra mennesker, men det er godkjent av aktørene i filmen.

 1. Du får i oppgave å ta noen bilder og videoklipp med drone under en fotballkamp.
 • Hva må du tenke på i forhold til kreative løsninger?
 • Hva må du tenke på i forhold til regelverk?

Oppsummer og diskuter

 1. Oppsummer først. Bruk tavle, et felles dokument eller noe lignende. Sett opp argumenter og eksempler i to kolonner, en kolonne for muligheter som ligger i bruk av drone, og en for utfordringer og hindringer.
 2. Diskuter dere frem til og argumenter for:
 • Situasjoner der det definitivt bør brukes droneklipp i en medieproduksjon.
 • Situasjoner der droneklipp definitivt ikke bør brukes.

Læringsressurser

Videoproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale