Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. BildeproduksjonChevronRight
  5. IllustrasjonsfotograferingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Illustrasjonsfotografering

Illustrasjonsfoto brukes i mange sammenhenger: i journalistikk, i informasjonsmateriell og i markedsføring. Et fellestrekk for slik fotografering er at bildet skal bidra til økt forståelse av en sak eller et tema.

En kvinnelig politikonstabel sjekker vognkort og førerkort. Foto.
Eksempel på et illustrasjonsbilde som kan brukes i en lederartikkel om behovet for hyppige trafikkkontroller.

En journalist kan ha behov for et illustrasjonsbilde til en sak om kontroll av førerkort. En bedriftsleder trenger et illustrasjonsbilde til en plakat om bruk av verneutstyr. En lærer har behov for et illustrasjonsbilde til en forelesning om Newtons lover. Det finnes mange slike eksempler, men et fellestrekk for all slik fotografering er at bildet skal bidra til økt forståelse av en sak eller et tema.

Show, don't tell!

Som kommunikasjonsmiddel har bildet en spesiell utfordring. Mens tekst og lyd formidler et budskap gjennom en fortelling, må fotografiet vise deg budskapet ved hjelp av visuelle elementer. Til gjengjeld kan fotografiet være et vel så sterkt virkemiddel for dem som vet å utnytte den muligheten bildet gir. Ordtak som «Et bilde sier mer enn tusen ord» og slagord som «Show, don't tell!» vitner om nettopp dette.

Fem trinn i den kreative prosessen

Hvordan man går fram i produksjonen av denne typen bilder, vil i stor grad variere fra fotograf til fotograf, men følgende fem punkter vil være en naturlig del av den kreative prosessen:

1. Inspirasjon

Oppsøk kilder for inspirasjon og vær nysgjerrig! Hva du har sett og erfart tidligere, vil forme deg som fotograf. Det vil lette arbeidet med ideer til opptak og hvilke muligheter du har under opptak og etterbehandling.

2. Idéutvikling

Hvor og når er du kreativ? Her finnes det ingen fasit. Kreativitet kan både trigges og trenes, men den er i stor grad en individuell egenskap. Noen ser mulighetene best når de samhandler med andre, mens andre er mest kreative når de jobber alene i stillhet. Hva som fungerer best for deg, må du finne ut av selv, men her er noen tips:

  • Gjennomfør en idémyldring. Få alle idéene opp på bordet. Da blir det lettere å velge ut de beste.
  • Gå en tur, alene eller sammen med en venn, diskuter temaet.
  • Kjed deg: Legg bort mobilen og logg hjernen av nettet! Folk kjeder seg ofte altfor lite! Hvis du ikke har tid til å kjede deg, har du kanskje heller ikke tid til å tenke alternativt og kreativt?

3. Opptak

Hvilke muligheter har du under opptak? Still deg følgende spørsmål:

  • Hva er motivets fokuspunkt, og hvordan kan du framheve det?
  • På hvilke måter kan kamera, optikk, lysutstyr og kunnskap om komposisjonsprinsipp hjelpe deg?

4. Etterbehandling

Programmer for etterbehandling av bilder gir stadig større muligheter. Det er viktig å kjenne til hva som er mulig, og når de forskjellige teknikkene eller effektene kan være hensiktsmessig å bruke. Mulighetene er uendelige, og etterbehandling kan være en farlig tidstyv. Det er viktig å huske på at etterbehandling skal brukes til å forbedre motivet ditt – ikke rette opp feil ved opptaket.

5. Ferdigstilling

Hvordan skal det ferdige produktet leveres? I dag handler dette stort sett om digitale bildefiler som skal ha riktig filformat, oppløsning og størrelse. Vær kreativ, prøv noe uvanlig og tenk hele tiden bildekommunikasjon.

Som fotograf må du alltid ha for øye at bildene dine skal kommunisere med mottakeren. Det må styre de valgene du gjør i arbeidet ditt. En god huskeregel er at et vellykket illustrasjonsbilde skal kunne fungere godt på egen hånd, men likevel kunne fungere enda bedre med en tilhørende tekst.

Læringsressurser

Bildeproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter