Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. BildeproduksjonChevronRight
  5. Beskjæring av bilderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beskjæring av bilder

Beskjæring betyr at du klipper bort noe av innholdet i bilderuten. I praksis korrigerer du da bildeutsnittet. En slik justering kan ha svært mye å si for det ferdige resultatet.

Dra glideren mellom eksempelbildene for å se forskjellen på tredelsregelen (blå linjer) og det gylne snitt (røde linjer).

Bildeutsnittet bestemmer hvor bildets fokuspunkt plasseres i bilderuten. Bildets fokuspunkt er den skarpe delen av motivet som framheves og får mest oppmerksomhet i bildet. Det finnes noen grunnleggende regler for komposisjon som det er viktig å følge.

Tredelsregelen og det gylne snitt

Tredelsregelen og det gylne snitt er to prinsipper for god og harmonisk bildekomposisjon. Tredelsregelen går i korte trekk ut på å dele bildeflaten inn i ni like ruter. Størrelsesforholdet mellom linjene blir dermed 2 x 3. Det gylne snitt har samme inndeling, men med et litt annerledes størrelsesforhold. Her vil den minste delen forholde seg til den største som denne forholder seg til den totale lengden, og dermed blir størrelsesforholdet her mer i retning 3 x 5.

Fokuspunktet ditt skal du uansett plassere i et av linjenes krysningspunkter framfor midt i bildet. Horisonter kan du legge langs linjene. Det er vanlig at beskjæringsverktøyet har hjelpelinjer for tredeling.

Luft i bevegelsesretningen

Har du et motiv med ledelinjer, må du være oppmerksom på hvordan fokuspunktet plasseres. Ledelinjene skaper bevegelse i et bilde slik at publikums øyne ledes mot høyre eller venstre. Eksempler på slike ledelinjer kan være en pekende hånd, en bil i fart, en horisont eller linjer av lys slik eksempelbildet vårt viser. Har man et ansikt i motivet, vil man gjerne plassere fokuspunktet slik at modellen får luft i blikkretningen. Da oppnår fotografen at publikum også får et innblikk i hva modellen «ser etter».

Person i profil med lang nese der ordet news er skrevet. Manipulert foto.
Det er viktig med luft i blikkretning og fartsretning.

Beskjæringsverktøyet

Beskjæringsverktøyet (eng. «Crop Tool») finner du sentralt plassert i verktøymenyen i både Photoshop og Photoshop Express Editor. Beskjæringsverktøyet fungerer stort sett likt fra program til program. Du merker rett og slett det området i bildet du vil beholde. Deretter korrigerer du det valgte utsnittet ved hjelp av boksene i hvert hjørne og dobbeltklikker når du er fornøyd. Du kan beskjære bildet ditt fritt, eller du kan forhåndsbestemme en bestemt størrelse eller størrelsesforhold (ratio).

Fotograferer du i raw-format, må du åpne bildefilen i et hjelpeprogram som «framkaller» raw-filer. Det finnes mange forskjellige slike «framkaller»-programmer som inneholder grunnleggende verktøy for enkel bildebehandling. Adobes programvare for raw-filer kalles Camera Raw. Her finner du beskjæringsverktøyet som eget ikon helt øverst i menyen.

Skjermdump av forskjellige programmer for etterbehandling av bilder. Foto.
Her finner du beskjæringsverktøyet i Camera Raw, Photoshop og Photoshop Express Editor.

Hva husker du fra Vg1?

Før du går videre, kan du gjerne repetere det du lærte i Vg1 om

Læringsressurser

Bildeproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter