1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. LydproduksjonChevronRight
  5. Gjør lydopptakChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gjør lydopptak

Håned som holder mikrofon. Foto.

Oppgave 1

  • Ta opp fem miljølyder. Hvert lydopptak skal vare i ca. 1 minutt.
  • Ta opp ti effektlyder. Hver lyd skal vare fra 1 til 5 sekunder.
  • Lytt deretter til opptakene i klasserommet. De andre elevene skal gjette hva lyden er, og hvor den er tatt opp.

Oppgave 2

Lag en lydfortelling ved hjelp av miljølyder, effektlyder, dialog og musikk. Fortellingen skal vare i ca. ett minutt. Fortellingen kan handle om dagligdagse hendelser, som å stå opp og spise frokost, eller noe dramatisk, som når noen blir påkjørt og kjørt til sykehuset for behandling.

Læringsressurser

Lydproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter