Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. HMS, utstyr og prosesserChevronRight
  5. Ulike faser i produksjon av medieuttrykk ChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

  • kunne beskrive prosessen fra planlegging til publisering av et medieprodukt

  • kjenne til hvordan produksjonsprosessen er i ulike mediebransjer

  • kjenne til hva som kjennetegner en god produksjonsprosess 

  • kunne anvende denne kunnskapen i planlegging og evaluering av egen arbeidsprosess