Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Produksjon for internettChevronRight
 5. Universell utforming på nettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Universell utforming på nett

Målet med universell utforming er like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle og å motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Tilgjengelighet må planlegges i all infrastruktur og informasjon, fra bygg til nettsider. I Norge er universell utforming inkludert i flere lover.

Kort introduksjon til universell utforming

Universell utforming er brukervennlighet. Hvis man ikke tar hensyn til universell utforming, vil man gjøre det vanskelig for ulike deler av målgruppa å bruke produktet. Jo mer universelt utformet – dess bedre brukervennlighet for alle brukergrupper.

I medieproduksjon må vi ta hensyn til universell utforming på mange områder. Ofte kan det dreie seg om teknisk utførelse, og det kan vel så gjerne være rent designmessig arbeid. Universell utforming gjelder også tilpasning av innholdet – og ikke minst å bruke et språk som brukeren forstår.

Universell utforming er derfor vesentlig når du skal arbeide med:

 • innholdsproduksjon – spesielt for å møte kognitive utfordringer
 • design – for eksempel bruk av kontrast, farger og skrifttyper
 • teknisk produksjon – gjerne valgmuligheter som teksting, egne versjoner og struktur som hjelpemidler kan dra nytte av

Universell uforming kan altså ligge som et krav fra oppdragsgiver og i lovverket, men er også viktig i seg selv, fordi det gir bedre brukeropplevelse.

IKT og nettsteder

På IKT-feltet gjelder universell utforming for både automater og datasystemer. Men det helt sentrale er utforming av nettsteder. I Norge er det Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, som leder arbeidet og fører tilsyn med dette.

Universell uforming er regulert i lovverket. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (difi.no)

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. (w3.org)

Til sammen kan vi sette opp sju gode grunner til å utforme universelt:

 1. Samfunnsøkonomisk
 2. Enklere for alle brukere
 3. Gir like muligheter
 4. Smart
 5. Lønnsomt
 6. Framtidsrettet
 7. Lovpålagt

Foredraget i videoen nedenfor forklarer disse grunnene nærmere.

Læringsressurser

Produksjon for internett

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs