Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Produksjon for internettChevronRight
 5. Hierarki og struktur på nettstederChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hierarki og struktur på nettsteder

Nettsteder blir hierarkisk organisert. Gode strukturer gjør det lettere for brukerne å finne fram.

Hierakisk struktur med fire underemner. Illustrasjon.
Nettstedet Innviksellgren.no har en klar hierarkisk oppbygging.

Øverst i hierarkiet er «Hjem», eller også «Home» eller «Index». Det er den siden vi normalt lander på når vi går inn på et nettsted. Det vanlige er at førstesiden er enten en nyhetsstrøm, en blogg eller en informasjonside.

Hovedmenyen oppgir inndelingen av det mest sentrale innholdet i hovedmenypunkter. Hvert hovedmenypunkt kan igjen bli delt inn i undermenyer. Da er det for eksempel viktig å jobbe med valg av gode titler og å plassere emner som logisk hører sammen, inn under samme meny.

Et eksempel på nettsted med hierarkisk oppbygging er Innviksellgren.no .

Regler for hierarkisk navigasjon

Den finnes noen konvensjoner, eller sedvaneregler, for hvordan et hierarki skal bygges opp. De viktigste sidene skal alltid ligge øverst og til venstre i hierarkiet. Siden vi i vår kultur leser fra venstre mot høyre, er det til venstre vi først søker informasjon. Under kommer sider i rekkefølge ut fra hvor sentralt innholdet er. Sider som gir informasjon om selve nettstedet, «Om ...», blir som oftest plassert helt til høyre, eller nederst.

Nettstedet frittordkonkurransen.no er delt inn i følgende undersider:

 • Oppgaver
 • Premier
 • Tidligere vinnere
 • Fagstoff
 • Gode råd
 • Send inn

Alle disse kategoriene bygger opp under at nettstedet informerer om rammene for en konkurranse. «Oppgaver» og «Premier» er plassert først. Her ligger den aller viktigste informasjonen, mens «Ressurser», «Tips» og «Aktuelt» er støttesider for eleven som alt er i gang med konkurransen. «For lærere» henvender seg til lærere som har elever som er med på konkurransen.

Har du tenkt på ...

... hvordan navigasjonshierarkiet på et arabisk nettsted er? (Arabisk tekst leses fra høyre mot venstre.)

Læringsressurser

Produksjon for internett

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs