Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Produksjon for internettChevronRight
  5. Brukeropplevelse og brukergrensesnittChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Brukeropplevelse og brukergrensesnitt

I første rekke handler utvikling av nettsider om å skape en god brukeropplevelse. Det vil si at brukerne av et nettsted skal forstå strukturen og klare å orientere seg, slik at de finner det de leter etter.

Skisse som viser eksempel på brukersti. Illustrasjon.
En brukersti i planleggingen av ubok.no, kunne ha sett slik ut.

Når nettsider skal planlegges for en oppdragsgiver, er det viktig å forstå hva oppdragsgiveren ønsker med nettstedet. Hva er grunnen oppdragsgiver har for opprettelsen av nettstedet, og hvilken målgruppe er den rettet mot? Med det som utgangspunkt er fokuset i planleggingen å gjøre det mulig for brukeren å finne eller gjøre det han eller hun hadde planer om på nettsiden eller i app-en.

Design av brukeropplevelse

Når du jobber med design av brukeropplevelsen, er du opptatt av å planlegge og designe navigasjonen til brukeren. Hvordan skal du skape en god opplevelse for brukeren din? Hvordan skape flyt i navigasjonen på nettstedet og gjøre det enkelt å finne fram for dem som leter eller skal gjøre noe bestemt?

Du kan starte med å tenke deg brukerhistorier. En brukersti er en forestilling om hvordan en typisk person ville komme til siden din, lete og så finne fram. For nettstedet U-bok kunne en for eksempel forestille seg en ung gutt som er interessert i å lese, og som kommer til nettstedet gjennom et Google-søk.

Det kan ofte være nyttig å lage brukerstier for ulike typer personer. Personas, eller «liksom-personer», brukes for å forstå hvordan brukerne opplever løsningen.

Du skaper ulike personas og lager brukerstier for hvordan folk med ulik alder og kjønn vil kunne oppleve navigasjonen på et nettsted. Gjør du et bildesøk på «UX storyboard», vil du se at det kan legges mye arbeid i brukerfortellinger.

Brukeropplevelse og brukergrensesnitt

Skisse som viser hva som er brukeropplevelse og hva som er brukergrensesnitt. Ilustrasjon

Når nettsider eller app-er for mobile enheter blir planlagt, er det to innfallsvinkler som er vanlige å ha:

  • Det ene er å være opptatt av hvordan brukeren navigerer, beveger seg og finner fram. Målet er å gi en opplevelse av flyt og at brukeren ikke føler seg stoppet i systemet.
  • Det andre er å ha fokus på utseende. Hvilke farger og skrifttyper skal brukes? Hvilken stil skal det være på bilder og video? Det er viktig å sikre at nettstedet har et design som samsvarer med bedriften eller organisasjonens profil.

Det første kaller vi design av brukeropplevelse, og det andre design av brukergrensesnitt. Og selvfølgelig henger den ene innfallsvinkelen sammen med den andre.

I bransjen blir de engelske forkortelsene UX og UI brukt. UX står for user experience (brukeropplevelse), mens UI blir brukt om user interface (brukergrensesnitt). Forkortelsene egner seg godt for bruk i nettsøk. Skillet mellom UX og UI handler også om et skille i arbeidsdeling. Hvis to personer jobber med hver sin innfallvinkel på en nettside, er det viktig at de snakker godt sammen, slik at brukeropplevelsen passer som hånd i hanske med brukergrensesnittet.

Vil du jobbe med brukergrensesnittet, kan du fordype deg mer i dette temaet i emnebolken om Mediedesign her på ndla.no.

Begreper:

Læringsressurser

Produksjon for internett

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs