Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Produksjon for internettChevronRight
  5. Universell utformingChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

Universell utforming handler om å utvikle løsninger som er brukervennlige for alle brukergrupper. I medieproduksjon må vi ta hensyn til universell utforming på mange områder. Ofte kan det dreie seg om teknisk utførelse, men det kan vel så gjerne være rent designmessig arbeid.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvilke krav som stilles til universell utforming, og hvem som må forholde seg til dem

  • forstå hvorfor nettsider skal utformes universelt

  • kunne tilpasse design og funksjonalitet på en nettside slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming