Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
  5. Fotoutstilling om nettroll – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Fotoutstilling om nettroll – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har oppnådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Fotoutstilling om nettroll.

Røde kryss og grønne huker. Illustrasjon.
FremragendeKompetentPå vei
Jeg har brukt kunnskaper om identitetsdannelse og det å gjøre seg synlig på nett, og jeg forklarer i refleksjonsnotatet hvordan det vises i bildet mitt.Jeg har brukt kunnskaper om identitetsdannelse og det å gjøre seg synlig på nett, og det syns i bildet mitt.Jeg har lest artiklene om identitetsdannelse og det å gjøre seg synlig på nett.
Jeg har satt meg inn i og forstått hva nettroll er, og jeg forklarer i refleksjonsnotatet hvordan det kommer til uttrykk i bildet mitt.Jeg har satt meg inn i og forstått hva nettroll er, og det kommer til uttrykk i bildet mitt.Jeg har satt meg inn i og har forstått hva nettroll er.
Jeg har formulert et budskap med utgangspunkt i problemstillingen vi laget sammen i klassen, og forklarer hvordan de henger sammen i refleksjonsnotatet.Jeg har tatt utgangspunkt i problemstillingen til klassen når jeg har formulert budskapet mitt. Budskapet mitt er formulert i refleksjonsnotatet.Jeg har skrevet opp budskapet mitt og brukt det når jeg har planlagt bildet, men er usikker på om det egentlig faller innenfor problemstillingen til klassen.
Jeg bruker kamerainnstillinger og fortelleteknikker i bilder gjennomgående for å uttrykke budskapet og forklarer hvordan i refleksjonsnotatet.Jeg har brukt noen kamerainnstillinger og fortelleteknikker for bilder for å uttrykke budskapet mitt.Jeg har prøvd å bruke kamerainnstillinger og fortelleteknikker, men har ikke helt fått det til.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3