Hopp til innhold

LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Er det lov å reklamere for øl? Hva med lettøl? Hvilke produkter har vi lov til å reklamere for, og hvem kan vi rette reklamen mot? I dette tverrfaglige læringsoppdraget skal du lage en reklame som er helt i grenseland for det som er lov.

 

Læringsmål

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du 

  • kjenne til hvordan reklamebransjen jobber med målgrupper, produkt og holdningsendringer
  • forstå hvilke grenser lover og etiske normer setter for dem som jobber i markedsføringsbransjen
  • forstå hva markedsføringsmodellen AIDAS innebærer, og kunne anvende dette prinsippet i eget arbeid
  • kunne gjøre rede for hvordan din reklame på best mulig måte formidler et budskap til en konkret målgruppe i en valgt kanal