Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Tverrfaglige medieoppdragChevronRight
  4. Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3ChevronRight
  5. Digitalt skolemagasin – vurderingsskjemaChevronRight
AssessmentResourceVurderingsressurs

Vurderingsressurs

Digitalt skolemagasin – vurderingsskjema

Bruk dette skjemaet som hjelp når du vurderer i hvilken grad du har nådd læringsmålene for arbeidsoppdraget Digitalt skolemagasin.

røde og grønne kryss i ruter. Illustrasjon
FremragendeKompetentPå vei
Du har vært med på å produsere to saker og har hatt ulike roller i produksjonen. Du har vinklet saken på en måte som treffer målgruppa, og brukt sentrale nyhetskriterier. Du har stilt gode spørsmål til intervjuobjektet og fulgt opp med oppfølgingsspørsmål. Du har valgt relevante kilder. Du viser at du forstår skillet mellom subjektiv og objektiv journalistikk. Du har fulgt retningslinjene i Vær varsom-plakaten.Du har vært med på å produsere to saker som til dels treffer målgruppa, og har hatt ulike roller i produksjonen. Du kan peke på at du har brukt noen nyhetskriterierier i de to sakene. Du har brukt spørreordene i intervjuet, men kunne ha brukt flere og bedre oppfølgingsspørsmål. Du sier noe om kildevalg og sjanger. Du har kjennskap til hovedpunktene i Vær varsom-plakaten.Du har vært med på å produsere en eller to saker og har hatt én eller ulike roller i produksjonen av disse. Du har noe kunnskap om nyhetskriterier, spørreord, kildevalg, sjanger og Vær varsom-plakaten, men vet ikke helt om dette vises igjen i det du har produsert.
Du har deltatt svært aktivt i arbeidsprosessen fra idémyldring til research, produksjon og publisering.Du har til en viss grad deltatt aktivt i arbeidsprosessen fra idémyldring til research, produksjon og publisering.Du rakk ikke å publisere begge sakene dine innen deadline, og/eller sakene er ufullstendige.
Du har publisert de to sakene innen deadline på den måten oppgaven tilsa.Du har publisert sakene innen deadline, men med noen mangler.Kildene dine er ikke kvalitetssikret, og/eller du kan ikke redegjøre for dette.
Refleksjonsnotatet ditt viser at du ser sammenhenger mellom det journalistiske produktet dere har publisert, og den utviklingen saken kan få. Du forstår hvilken funksjon journalistikken har i et demokratisk samfunn.Refleksjonsnotatet ditt viser at du ser noen sammenhenger mellom det journalistiske produktet dere har publisert, og den utviklingen saken kan få. Du har kjennskap til hvilken funksjon journalistikken har i et demokratisk samfunn.Du synes det er vanskelig å se sammenhenger mellom det journalistiske produktet dere har publisert, og den utviklingen saken kan få. Du kan litt om pressens rolle i samfunnet.

Læringsressurser

Tverrfaglige arbeidsoppdrag nivå 3